Molnmejl står ännu för en försvinnande liten del av marknaden för företagsmejl. Gartner räknar marknadsandelen i några få procent och konstaterar att tjänsterna ännu är omogna. Men det är en snabbt växande marknad. Om fem år räknar de med att den står för 20 procent av den totala marknaden för e-postsystem, och 2020 tror de att över hälften av all företags-e-post ligger i molnet.

Och det finns i princip bara två leverantörer av molnmejl som är något att räkna med, enligt Gartner: Microsoft och Google.

– Den starka konkurrensen mellan de två stärker dem och gör också att andra leverantörer får svårt att konkurrera med molnmejl och andra tjänster för samarbete, säger analytiker Matthew Cain.

Gartner har för övrigt precis lyft Google Gmail över nivån för vad de anser vara ett affärsmässigt sunt alternativt för större företag.

– Gmails marknadsandel inom e-postplattformar totalt sett ligger visserligen bara runt en procent. Men Google har nästan halva marknaden för e-post som tjänst, säger Matthew Cain.