När Anders Rolf fick uppdraget att ta hand om it på Forex Bank gjorde han något man rimligen inte kan göra som CIO för en bank. Nämligen skrota all it. Varenda server, switch och tekniker. Allt försvann.

Eller snarare flyttade. Nu är det EDB som tar hand om driften och som också tillhandahåller allt it-relaterat stöd. Inget över hövan märkligt för ett genomsnittligt, inte allt för stort bolag, månne. Men för de flesta banker skulle det vara otänkbart att lägga ut it.

– Om du frågar de större bankerna säger de att it är deras kärnverksamhet. Men för mig stämmer det inte alls, säger Anders Rolf.
– För mig är vår kärnverksamhet lån, växling och betalning.

Det var därför han beslutade sig för att göra sig av med all it när han kom till banken i början av 2009. Nu köper de tjänster i stället. Standardtjänster. Att det är just standardtjänster är en av nycklarna till framgången, enligt Anders Rolf.

För rensningen är en framgång för verksamheten, hävdar han och låter påskina att deras it-kostnad utgör en betydligt mindre andel av den totala kostnadsmassan än vad som är fallet för stora banker. Men han vill inte släppa några siffror.

– Vi köper standardtjänster och resonerar ungefär som när man köper Microsoft Word. Det fungerar som det fungerar och vi anpassar våra tjänster mot kund efter det. Om leverantörens tjänst ändras, ja då ändrar vi vår tjänst mot kund också.
– Vi vill inte gå in och göra en anpassningar. Då tappar vi lite av poängen med upplägget.

Men är inte tjänsternas utformning ett konkurrensmedel?
– Nej, ett lån fungerar på samma sätt oavsett bank. Du konkurrerar med räntor och paketering, men det är nåt annat. Funktionen lån är lika överallt.

Samtidigt är han förstås medveten om att det förekommer it-relaterad utveckling som kanske skulle kunna trimma en eller annan produkt. Men han är inte orolig för att missa det bara för att it ligger utanför huset. Istället ser han fördelen i att kunna dela utvecklingskostnaden för tjänster med en massa andra kunder.

– EDB säljer ju samma tjänst till en massa kunder och det innebär ju att vi delar eventuella utvecklingskostnader med dem.

Anders Rolf har inga planer på att bli långvarig på tjänsten som CIO. Rollen ska bort, resonerar han. Fast med en liten reservation för att betydelsen av titeln kan variera.

– Vi har en beställarorganisation i affärsverksamheten. Men den är helt affärsorienterad och vi beställer aldrig teknik, utan tjänster. Vilket program eller vilka systemlösningar som ska användas bryr vi oss inte om. Vi bryr oss bara om att det fungerar, säger Anders Rolf.

Och om en tjänst inte fungerar utgår vite. Så ser avtalen ut. Oavsett om orsaken är trubbel hos EDB eller något hos en underleverantör till dom, exempevis en avgrävd kabel utanför Forex-butiken.

Men kan inte egen it tillföra något som en extern leverantör inte klarar?
– Bara om man är en väldigt stor organisation. Vi kan inte ha så mycket folk och de verktyg som krävs för att driva en egen, bra it-verksamhet.