Budgetarbetet inför 2012 blir inte oväntat tufft för Sveriges CIO:er. Enligt en första prognos från analysföretaget Radar Group kommer it-budgetarna att öka med två procent. Men analytiker Hans Werner påpekar att vi inte är tillbaka på de nivåer som rådde före lågkonjunkturen. Det vi ser är alltså fortfarande en återhämtning.

– Däremot är produktionsuttaget i nivå med hur det såg ut före lågkonjunkturen. Så fokus ligger väldigt mycket på att jobba med inköpsprocesserna och framför allt sourcingprocesserna, för att hela tiden mäta kostnaden och se vad man får för pengarna.

2011 års budgetökning beräknas landa på tre procent.
– Men hela den ökningen skedde under årets två första kvartal. Andra halvan har alltså präglats av återhållsamhet och försiktighet, säger Hans Werner.

Inom kort kommer analysföretagets rapport CIO Leadership som innehåller mer siffror och analyser kring 2012 års it-budgetar.