I maj certifierades de första CIO:erna i Sverige. Det är Dataföreningen Kompetens som skapat titeln och arrangerar kurser för CIO:er som vill utvecklas i rollen och skaffa sig ”fördjupade kunskaper i ledarskap inom it som bidrar till att förbättra företagets affärsresultat”, som det står i kursbeskrivningen.

Utbildningen och certifieringen baseras på boken IT and Leadership – Do IT Right och dess tre författare Fredrik Runnquist, Birgitta Klasén och Eva Elmstedt, tre CIO:er som tillsammans har 70 års erfarenhet av it-ledarskap. CIO Sweden har för övrigt skrivit om boken tidigare.

Sedan i maj är CIO:erna Nebojsa BjelobrkGöteborg Energi och Fredrik JohanssonExpressen två av Sveriges första certfierade CIO:er.