Men här, i datahallarna, konferensrummen och kontorslandskapen, handlar det inte om någon liknelse. Det är en högst verklig prövning av varje it-proffs mentala hälsa.

Hur många har inte blivit övergivna av leverantörer och hamnat i ett it-limbo. För att snart bli offer för utvecklarvrede när de egna teknikerna har blivit ombedda att ta över.

Hur många har inte blivit brända av funktionsfrosseri från beställare av en ny plattform eller lust efter senaste prylar? Och hur många gånger ska en CIO behöva få knäskålarna sönderslagna av företagets girighet, av anklagelser för att sprida irrläror när han eller hon argumenterar för (eller emot) sådant som öppen källkod.

Lyckligtvis finns det precis som i Dantes poetiska universum sätt att fly ur de nio kretsarna i it-helvetet.

Men bered dig på att du kan tvingas möta dina egna demoner för att klara av det. Låt oss stiga ned.

IDG News, Dan Tynan