När Elisabeth Stjernstoft gick från beställar- till leverantörssidan hade hon ett tydligt mål i sikte – att bli vd! Hon hade arbetat som CIO på Bring Citymail i fem år när hon sökte och fick tjänsten som vd på Systeam Universal Solutions i slutet av 2009.

Med sin bakgrund från både leverantörs- och beställarsidorna, först som Accenture -konsult och sedan som Bring Citymail-CIO, var hon den perfekta vd-rekryterin­gen för ett ­företag i it-branschen, enligt sig själv.
– Personalchefen fick dåndimpen när jag sa upp mig som CIO men sedan erkände hon att det faktiskt var det första jag sagt när jag kom dit, att jag någon gång ville bli vd.

Det var helhetsansvaret som loc­kade med vd-rollen. Chansen att få leda styrelsearbetet, att vara ansvarig för intäktssidan och driva säljet var något hon hade längtat efter länge.
– Jag har alltid varit intresserad av affärsutveckling, säger Elisabeth.

Redan under sin tid som CIO tog hon starkt intryck av sälj- och marknadsdirektörerna. När hon såg hur de jobbade mot de externa kunderna tänkte hon att ”exakt så där ska vi på it jobba mot våra interna kunder!”
– Så jag anammade alla verktyg de använde, kundindex och olika mät­nin­gar, och använde dem internt.

Den förståelsen och det intresset har hon stor nytta av idag i vd-rollen. Liksom av sin bakgrund som CIO. I andra branscher kan steget från CIO till vd vara längre, påpekar hon, men i företag där it är en viktig komponent är det ofta CIO-kompetens som efterfrågas:

En CIO kan ju kund­erbjudandet utan och in­nan och vet vad it kan bidra med. Som hon själv.
– I mitt jobb som vd för ett it-företag hjälper jag våra kunder att utveckla affären med it-lösningar och då är min CIO-erfarenhet värdefull.

För den som
vill sälja in något till en CIO är det A och O att ha verksamhetsförståelse – och att förstå de krav en CIO möter, slår hon fast.
– Det är något jag har tagit med mig till leverantörssidan och som jag har med mig i alla diskussioner externt och internt, säger hon.

Som före detta CIO vet hon precis hur det är att sitta i sina kunders sits.
– Jag vet hur många som rin­ger och vilka krav en CIO har på sig, från alla håll – från affärsområdena, sälj, marknad, CFO, HR etcetera.

Även om vd-rollen innebär nya utmanin­gar tycker Elisabeth att det finns likheter med CIO-arbetet.
– En viktig del, både som CIO och som vd, är kommunikation. Som CIO måste du kunna kommunicera med dina interna kunder och få ut ditt erbjudande. Som vd är det de externa kunderna jag måste nå ut till.

Saknar du något i CIO-rollen?
– Jag kan sakna mitt fantastiska team, men egentligen inte rollen – allt som var så kul med att vara CIO finns ju här också. Även här handlar det om att bygga långsiktiga partnerskap, även om kunden nu är extern.

Men visst skulle hon kunna tänka sig ett CIO-jobb i framtiden igen.
– Det handlar mest om vilken roll it-spelar i företaget och vad jag som CIO skulle få möjlighet att göra!

CIO-bakgrund är alltså en ”perfect match” när en it-leverantör letar efter vd, enligt Elisabeth Stjernstoft. Därmed inte sagt att alla CIO:er kan följa i hennes spår. Det är hård konkurrens och Elisabeth säger sig vara lyckligt lottad som fått sitt drömjobb.
– Jag har många CIO-kompisar som gärna vill bli vd men det finns ju inte hur många såna jobb som helst.

Men det finns många andra vägar. En CIO har fantastiska karriärmöjligheter på både beställar- och leverantörssidan, tycker Elisabeth.
– Om du vill ha ett större CIO-jobb finns alltid möjlighet att byta till ett CIO-jobb i en bransch där it spelar en viktigare roll. Och om du hellre vill bli affärsdrivande kan du gå över till ett jobb med konkret affärsoch budgetansvar, exempelvis som affärsområdeschef, i det företag eller inom den branch du är i nu.

Men om du – som hon själv – ändå vill bli vd bör du nog satsa på ett företag i it-branschen, tipsar Elisabeth.
– Den som blir vd är ju ofta sälj- eller marknadschefen, eller möjligen CFO, det vill säga en person som kan driva säljet. Och var är en CIO bra på sälj? Inom it naturligtvis! ]