Strategi blir viktigast, inte it. Det svarar it-chefer i en undersökning som HP har gjort kring hur de uppfattar it-chefsrollens utveckling framöver. Många säger också följdriktigt att de kommer att arbeta med ren affärsutveckling, varför fokus på tekniken minskar.

Enligt undersökningen rapporterar sex av tio it-chefer direkt till vd, vilket rapportförfattaren tolkar som att it-chefens strategiska roll blir allt viktigare.

237 it-chefer svarade på undersökningen som genomfördes under augusti och september.

Slutsatser ur HP-undersökningen

  • 6 av 10 av it-cheferna rapporterar direkt till bolagets ledning.
  • It-cheferna är överrens om att deras roll som organisatoriska strateger numera tagit överhand över teknikfrågor.
  • 4 av 5 it-chefer tror att det framöver kommer läggas ännu mer vikt på strategiska kunskaper än teknisk kompetens
  • Majoriteten anser att nyckeln till framgång kommer att ligga i förmågan att hantera mänskligt kapital för att främja innovation.
  • Majoriteten tror att det kommer vara viktigare att kunna hantera externa leverantörer än att bygga upp en egen internt it-avdelning.
  • Majoriteten tror att det kommer bli allt viktigare att kunna presentera en direkt avkastning av it-investeringarna gentemot ledande befattningshavare.