(CIO Sweden/Barcelona) Under veckans första keynote beskriver Gartners CEO Gene Hall den senaste tidens utveckling i dramatiska ordalag. Den teknik, med moln och mobiliteten i täten, som spirat under de senaste åren har nu vuxit sig till en kraft så stark att den inte går att hindra. Gene Hall talar om ”the perfect storm” och inom många områden är det konsumenterna som gått i bräschen.

Peter Sondergaard, global head of Research på Gartner, talar om den post-moderna affären som drivs av kundrelationer och där företagen måste vara överallt där kunden är: ”Det är en värld som uppstått ur en explosion av information, samarbete och mobilitet som möjliggjorts av molnet”.

I denna nya tid har användarnas ställning stärkts väsentligt och det finns redan idag leverantörer som vänder sig direkt till användarna utan att passera it-avdelningen. Redan 2014 förutspår Gartner att 25 procent av it-budgeten kommer att styras av enskilda avdelningar och personer ute i verksamheten.

Så innebär detta början till slutet för CIO:n?

Svaret på den frågan är förstås nej. Men det som krävs av it-ledare i den post-moderna tiden är enligt Gartner att man blir snabbare, flexiblare och bättre på att möta användares och kunders behov. Enkelhet och ”creative destruction” är de nya ledorden.

Med enkelhet avses den användarvänliga och mobila teknik som gjort att läsplattor och smarta telefoner hamnat i var mans hand och att användarna nu själva kan söka upp och hitta de tekniska lösningar som passar bäst för dem, i form av appar och molntjänster.

– Du måste uppnå enkelhet genom att sätta människor och deras behov i centrum för all design och då måste du våga använda dig av ”creative destruction” för att bryta ner och ta bort system som inte efterfrågas, säger Peter Sondergaard.

– 2015 kommer projekt som handlar om mobila tekniker, smarta telefoner och läsplattor vara fyra gånger fler än pc-projekten, förutspår Gartners LeHong som menar att it måste bidra till att bygga den mobila framtiden och göra tekniken enkel och mobil så att alla användare kan använda den utrustning de vill, när de vill, var de vill.

Gartners Daryl Plummer talar om den post-moderna affären som inte har några väggar. Den måste finnas överallt och den måste förändras allteftersom kunderna förändras.

Då vi talar om den post-moderna affären kan vi glömma begrepp som ”business architecture”, vi bör istället prata om ”customer delight”, ”customer involvement” och ”customer intimacy”. Inom ramen för den post-moderna affären kommer det som efterfrågas av dina kunder att förändras snabbare än din arkitektur.

Plummer talar om en värld där de flesta företag inte klarar sig mer än tio år och där varje nöjd kund kan bidra med ett år extra i livscykeln.

– Det post-moderna företaget spenderar inte sina pengar på program som ska göra kunderna lojala, det spenderar pengar på att vara lojalt mot kunden.

I och med att moln-trenden växer sig allt starkare menar Gartner att moln-leverantörerna kommer att tvingas att specialisera sig inom olika områden. Kunderna kommer att plocka tjänster från olika leverantörer.

Detta leder till att handeln inom molntjänster kompliceras, något som i sin tur kommer att leda till en ny typ av service: ”moln-mäklare” som plockar russinen ur molnkakan och serverar kunderna de leverantörer och lösningar som passar dem bäst.