Trots att modellen hanterar så stora datamängder krävs inga extrema maskiner. Det står ett antal ordinära servrar i Bahnhofs datahall, berättar Jussi Karlgren. Det rör sig för all del inte om några lättviktare, men det är som sagt standardmässiga apparater.

– Vår minnesmodell, den semantiska modellen, är det som är disruptivt och ovanligt. Det gör att vi ka köra på ordinära feta servrar, säger han.

Hur ser er konkurrens ut?
– Vi skulle vilja se det som att vi inte har någon eftersom vi kan göra saker på ett sätt som ingen annan kan. Men i praktiken konkurrerar vi exempelvis med medieanalysföretag som gör bloggsökningar och skriver rapporter om det. Vi konkurrerar också med företagens egna avdelningar för omvärldsbevakning, i den mån de har någon.