Han är ingen rookie, Kjell Rune Tveita. Tvärtom. Under sina elva år som CIO på If Skadeförsäkring har den 48-årige norrmannen skaf­fat sig en orubbad position som it-ledare i både Sverige och Norge. En affärsnära, hands on it-ledare, bör tilläggas. Kollegerna beskriver honom som pragmatisk, kunnig fast rotad i verksamheten, befriad från floskler. Själv beskriver han sig som öppen och rak, men lite otålig, med ett brinnande intresse för affären!

– Det roligaste med att vara CIO på If, det må vara att jobba så tätt på affären, att utveckla lösningar, att jaga nya möjligheter – och så alla människor, det är vad som är mest kul, säger han på anpassad norska när vi möts i det långsmala styrelserummet på det svenska kontoret i Bergshamra, under en av hans två Stockholmsdagar denna vecka.

Det blir mycket pendling. Rullväskan är packad, efter mötet går planet hem till Oslo igen. Som högst ansvarig för it inom If är Kjell Rune Tveita en viktig person, som behöver vara på plats både här och där.
– Ja, it:s roll är central, dels för att vi har en central it-organisation, men också för att allt If levererar är elektroniskt, bekräftar han.
Jobbar nära affären

För ett försäkringsbolag som If är it helt avgörande. Man kan lugnt säga att it är affären. Det märks även organisatoriskt. På it-avdelningen jobbar 500 personer med allt från processförbättring till kundarbete, på olika avdelningar nära affärsområdena. Dessa leds av en lokal it-chef som rapporterar till Kjell Rune Tveita. Själv sitter han i koncern­ledningen och hans it-chefer ingår i affärsområdenas ledningar.
– Vi har jobbat stenhårt för att it ska finnas nära verksamheten, genom att utnämna en sådan it-chef för varje affärsområde. Det ger en balans mellan ”cross business areas” och If-synergier, säger han.

Utöver det investerar man i utbildning och satsar överlag på att jobba nära affärsverksamheten. Kjell Rune berättar att han själv brukar tillbringa en hel del tid i både kundcenter och skadecenter.
– Jag jobbar väldigt nära produktpersonerna för att förstå deras utmanin­gar, säger han och slår fast att it: s roll är att förstå affären – och hur kunder och partner tänker – och att skapa it-lösningar runt det.
– Vi är ofta med tidigt i projekten och vi har en bra balans mellan att vara proaktiva och att genomföra det affärsområdena ber om.

Videointervjun med Kjell Rune Tveita gjordes under nomineringsprocessen.

Vilka är If:s största företagsmässiga utmaningar just nu?
– Vi verkar på en relativt mogen marknad där konkurrensen ökar, då gäller det att vara kreativ för att hitta nya möjligheter. Och som för alla företag som jobbar mot kunder gäller det för oss att bli bättre på att skapa goda upplevelser för kunderna i våra produkter och tjänster.

Hur möter it upp det behovet?
– När det gäller konkurrenssituationen gäller det att alltid bli mer effektiv, så att vi kan göra flera saker med mindre pengar. Typiskt sett handlar det om att automatisera processer och då är det inom it-området det sker. Men det handlar också om att förvalta vår kunskap om befintliga och nya kunder på ett bättre sätt: att veta mycket om våra kunder gör oss konkurrenskraftiga. Där spelar it en viktig roll i våra kundsystem och i vår kunddialog.

Vad är utmaningen som CIO?
– Det är nog, som alltid, att göra flest möjliga männsikor glada. Det är inte alltid så lätt när man har många som önskar saker och en begränsad säck med pengar. Så en annan utmaning är att lära sig säga nej och bli bättre på att prioritera.

Hur prioriteras it-alternativ?
– Vi prioriterar i flera dimensioner, där kortsiktig vinst med liten investering förstås alltid är nummer ett. Men vi sätter även av rätt mycket pengar till långsiktiga framtidsprojekt. Det är mitt jobb att se till att vi balanserar rätt i förhållande till If centralt och våra olika affärsområdens behov. Vi har en verksamhetsutvecklingsprocess som är gemensam för hela If. Och där har vi valt att it är med på affärsområdenas processer istället för att ha våra egna. Dessutom går allt igenom en årlig planeringsprocess där vi stämmer av mot våra prognoser kvartalsvis. Där måste jag, tillsammans med en sponsor, redovisa för olika it-initiativ och projekt, och ge förslag.

Vad är det viktigaste projekt du har drivit i år?
– Då vil jag lyfta fram ”automated claims”! Vi har levererat en helt
automatisk skadehanteringsprocess för våra fordons- och reseförsäkringskunder. Kunden kan registrera sin skada på webben och få återkoppling direkt, om att exempelvis en hyrbil eller verkstad är bokad.

Vad har ni tjänat på det?
– Framför allt blir våra kunder mer nöjda – och så kan vi använda de personer som tidigare ägnade sig åt manuell hantering till andra saker. Och överlag blir vi mer effektiva. Tidigare fanns 50 projekt inom skadeprocessen, vi på it erbjöd oss att hälpa till och föreslog att vi skulle enas om en (1) och den här automatiserade varianten är resultatet!

Kan du ge exempel på modern teknik som ni har anammat?
– Vi använder Ipad i vissa ledningsgrupper för att distribuera dokument. Vi finns på Facebook och vi har utvecklat ett antal mobilappar för våra kunder, exempelvis en översikt över vilka sjukhus vi rekommenderar och checklistor för hur man ska bete sig vid en bilkrock ur försäkringssynpunkt.

Vad brinner du extra för?
– Just nu är det cloud- och sourcingfrågor som jag har ett djupt intrese för, inte minst offshoring. Jag är väldigt nöjd med den sourcing­organisation vi har fått på plats. Den drivs av ett separat bolag, vår interna integratör. De hanterar 10–12 kontrakt som de levererar som en tjänst till oss. Det fungerar bra.

Hur har it-avdelningen förändrats under dina år som CIO?
– Den har gått från att vara ganska teknisk och organiserad efter funktion – stordator, Microsoftutveckling och så vidare – till att bli en processenhet med ett klart gränssnitt mot koncernen och affärsområdena. Det är den största förändringen, men sen har vi även blivit bättre på att se vilken kompetens vi behöver internt, och vad vi kan lösa genom outsourcing eller samarbeten.

Vad har drivit utvecklingen?
– Jag har förmånen att ha fått vara med från start, och efter de två första åren fick jag stor möjlighet att sätta min prägel på det. Men det är lika mycket ett teamarbete med koncernledningen och min it-ledning.

Hur utvecklar du ditt team?
– Ja, säg det? Jag tror framför allt det handlar om att hitta de starka sidorna hos individer, och att sätta ihop dem, jag behöver både den kloka farbrorn och den entusiastiske ungdomen. Jag tror alltså på team med olika egenskaper, där man behandlar varandra med respekt. Vi har dessutom jobbat med ett ”vision-statement” för Ifs it-kultur: ”we make it possible”. Vi strävar efter en vi-känsla och att man ska våga fråga om råd om man behöver hjälp.

Hur är du som ledare?
– Jag tror att jag är rättvis, ärlig, affärskunnig – och lite otålig! Jag är bra på att lyssna och på att fatta beslut – men ibland går jag lite fort fram i svingarna! Men det må de som jobbar med mig veta så att de kan stoppa mig!

Hur ser du på framtiden?
– Om ett par år kommer it att vara ännu mer affärsinriktat. It kommer att flytta ännu tätare in på affärs­områdena, utvecklingen blir agil och molntjänster kommer tvinga oss att tänka annorlunda om sourcing, säger Kjell Rune Tveita.

Fakta

Rickard Wennerklint är vice vd och Kjell Rune-Tveitas närmaste chef. Båda sitter i If:s koncernledning.
– Så även om Kjell Rune rapporterar till mig så är han ju väldigt självständig, säger han.

Beskriv Kjell Rune Tveita i hans roll som CIO?
– Han ses som en operativ it-chef, som ligger nära businessen. Det finns ingen tvekan om vem som äger it-frågorna. Det är kristallklart att för allt som har med it att göra heter högsta chefen Kjell Rune Tveita!

Hur är han som ledare?
– Engagerad, strukturerad, och pragmatisk. Det är inte så mycket flum om hur det ska vara om tio år. Det är här och nu.
– En annan styrka är att han är konsekvent. Han vet att när det är kostnader vi letar så håller han stenhårt i dem. När det är ett projekt som ska drivas, då är det fokuset. Han är fokuserad och kan hålla i beslutspinnen.

Lars Karlsson, head of IT business area commercial, har jobbat på If i sex år och har Kjell Rune Tveita som chef.
– Som min ledare skulle jag säga att han ger mig otroligt mycket frihet och ansvar. Det är väldigt lite detaljinvolvering och detaljuppföljning från Kjell Runes sida! Han är involverad när jag vill att han ska vara involverad. Han är också bra på hantera individer i organisationen, till exempel när vi ska göra om­organisationer, performanceprocesser eller liknande. Och han är en kille som är lätt att approcha. Han är inte den som behöver stå längst fram och synas hela tiden, men han är typiskt personen som när han får en fråga eller en signal så återkommer han, han agerar alltid på det, vilket är positivt. Dessutom är han väldigt resonabel och aldrig för svart eller vit. Lite av en erfarenhetens styrka där. Det är kul att jobba med Kjell Rune!

Årets CIO har en djup förståelse för affärsverksamheten och har som given medlem av koncernledningen skapat en nära dialog med affärsverksamheten. En stabil och operativ CIO med stark ställning som gärna introducerar ny teknik för att förenkla och automatisera affärsprocesser. En engagerad och drivande ledare som med erfarenhet och pragmatism sporrar sina medarbetare att nå målen under devisen ”We make IT happen”. Årets CIO är Kjell Rune Tveita.