Det började som en idé på Volvo IT Innovation Centre, där en grupp anställda ville ta fram en it-lösning för att motivera folk att göra något bra för miljön i vardagsresandet. Resultatet blev Commute Greener, en webb- och mobiltjänst för smartare pendling som skulle kunna kan liknas vid en stegräknare – men istället för att samla steg sparar man koldioxid­utsläpp.

Idag har tjänsten användare över hela världen, hos Lindholmen Science Park, Göteborgs stad, Vattenfall, i New York och Mexico City ...
– Bara i vårt projekt i Mexico City är målet 50 000 användare till årsskiftet. Där är Commute Greener en del av deras miljöledningssystem som omfattar närmare 300 000 personer. Men det viktiga för oss är inte antalet användare, utan snarare effekten, att man faktiskt ändrar sitt beteende, säger Magnus Kuschel, som är initiativtagare till Commute Greener.

Och visst skapas redan positiva effekter. I Mexico City, där projektet startade i december 2010, sparas nu miljontals dollar i bränslekostnader. Dessutom har stadens koldioxid­utsläpp reducerats med 70 000 ton och restiden till arbetet minskat med tjugo minuter per dag och person.
– Det handlar om att sätta upp mål, se till att de nås och sedan sprida erfarenheterna. För att målen ska nås ger vi relevant feedback om hur mycket pengar man kan spara och hur mycket hälsan kan förbättras.

Vilka var de affärsmässiga och de miljömässiga målen?
– Det affärsmässiga målet är att göra det här till en hållbar affär, en CSR-aktivitet som bär sig. Miljömässigt var målet i Mexico City att spara 70 000 ton koldioxid per år.

Stegräknare för CO2

Commute Greener kan alltså liknas vid en stegräknare. På hemsidan, eller via en mobilapp, kan användarna fylla i hur de reser till jobbet, sätta upp mål för att minska sina CO2-utsläpp och följa resultatet via webben eller mobilen – som en tävling.

För att öka motivationen kan användaren dela med sig av sina framsteg via Facebook. Dessutom presenteras en rad inspirerande räkneexempel där det syns hur ansträngningarna betalar sig i form av bättre miljö, hälsa och ekonomi.
– Till en början ser det inte myc­ket ut för världen när man tar 500
eller 5 000 steg. Likna detta vid att det kan te sig futtigt att spara något kilo koldioxid per resa när man i början inte har någon relation till dessa utsläpp på gram- och kilonivå. Med Commute Greener skapas sammanhang och varje steg räknas, för hälsa, plånbok och en bättre planet. Dessutom finns det olika utmaningar, och det är både roligt och värdefullt att samla kollektivtrafikkilometer eller ”zero emission miles”, vilket är som ”frequent flier miles” men dessutom bra för hälsan, säger Magnus Kuschel.

Har projektet gett några oväntade resultat?
– En sak som vi inte tänkte på alls i början var smart samåkning. Det vi upptäckte är att många vill samåka inte bara med bil utan även med cykel eller buss. Så via Commute Greener kan du numera hitta kol­legor eller grannar som har samma tider och få förslag på matchning!

På vilka sätt har projektet varit affärsdrivande?
– Då måste jag nog nämna uppmärksamheten som det här har fått! Jag var på en konferens där jag talade strax efter Al Gore. Han gjorde tummen upp eftersom han såg att det här var ett så bra exempel på hur miljö och ekonomi går ihop. I Mexico Citys ledning kommer det här från miljöförvaltningen, men vi har också sett hur de på statsledningskontoret har börjat fundera på hur de kan omorientera sig mellan kontoren för att de anställda ska kunna arbeta på det kontor som ligger närmast.

Vilka system berörs?
– Det är olika för olika kunder, men ofta berörs ekonomisystemet, för att det handlar om ekonomiska effekter. Och det blir i princip alltid en del i miljöledningssystemet – om man kör ISO14000 eller EMA1 blir det systemkomponenten för transportområdet. Och har man en tjänstebilsflotta så berörs inventarie- och kostnadssystemen, eftersom bilarna används mindre blir det ju mindre underhåll.Den app som ingår kommunicerar med vår centrala server, men den kan även kopplas till Facebook eller Twitter. Och i Mexico city rapporterar den vilket fordon du använder; om du använt din bil, samåkt i någon annans bil eller om du har åkt med bussen. Så att tjänstebilsflottan nyttjas bättre.

Är det någon del i projektet som har varit särskilt komplex?
– Det är nog det här med beräkningar. Att göra bra och hållbara beräkningar som funkar i både miljöledningsområdet och på transportsituationen. Och att det samtidigt ska vara enkelt att använda med gps och mobil, även med enkla mobiler.

Vad har varit de största utmaningarna med projektet?
– Det är spännande att jobba med beteendeförändringar, och tro det eller ej, men att vi hjälper företag och organisationer att tjäna pengar på sitt miljöarbete kan faktiskt fortfarande vara något av en kulturkrock. Även att vi använder sociala medier möts ibland med lite skepsis En del undrar om det inte bara är ”ett spel eller en lek”. Vi hanterar detta genom att visa resultat och dela med oss av goda exempel. Och vi tar oss gärna an utmaningar.

Hur har er egen organisation som helhet märkt av projektet?
– Tidigare har vi varit väldigt fokuserade på produktion. Men nu har vi gått från produktion och produkt ner till tjänster och beteenden. Det visar att vår kunskap kan appliceras med hjälp av it för att skapa bra tjänster som förändrar beteenden. Och det är lite av en nytändning!

Fakta

Årets hållbara projekt visar hur smart teknik, rätt använd, kan skapa beteendeförändringar. Genom att para mobila lösnin­gar, sociala medier och människors naturliga lust att både tävla och göra gott lyckas Commute Greener påverka individers val av transportsätt, vilket konkret bidrar till att minska kol­dioxidutsläppen i såväl Göteborg som Mexico City.