Brister i kravhanteringen och för långa projekttider. Det ville Capgemini Procurement Services, en enhet i koncernen Capgemini, få bukt med.

– Vi hade hamnat i en situation där våra utvecklare behövde ett effektivare sätt att planera för bland annat vår saas-plattform IBX On-demand, säger Magnus Sundset, med titeln senior change & release manager på Capgemini Procurement Services.

Steg ett var en intern förstudie om vilken kompetens som behövdes. Den gjordes sommaren 2010, och visade att man borde börja jobba med agil systemutveckling.

Magnus Sundset kom fram till att man skulle upphandla kurser i detta, och även i requirement, alltså kravhantering.
– Kärnkravet var en lärare som kunde coacha oss i nya roller och processer. Läraren skulle följa vår utrullning av den nya metodiken i våra egna lokaler.
– Sedan ville vi också ha e-learning och utbildning i flera länder i Europa, säger Magnus Sundset.

Han sållade fram tre kandidater och intervjuade deras lärare. 
Learningtree vann.
Varför?

– Deras lärare Beatrice Düring kändes klockren i kombination med prisbilden. Några kandidater föll på att de inte kunde erbjuda coachande lärare och utbilda i Bukarest, där vi också har en av våra utvecklings­enheter, säger han.

Sedan sjösattes en utbildningsplan tillsammans med Beatrice Düring, som från februari 2011 följde utrullningen av det nya agila arbetssättet med Scrum som planeringsverktyg. Under sex månader var utbildningsdagarna 12 plus 15 coachingdagar. 
– Jag upphandlade 117 utbildningsplatser. Det var deltagare från management, product management, project management office, gruppchefer, applikationsansvariga, Scrum masters, och change & release manager, berättar Magnus Sundset.

Resultatet?
– Det råder en helt annan entusiasm hos utvecklarna. Konkret kan vi se ökad produktivitet i utvecklingsteamen med högre kvalitet och effektivare utvecklingsprojekt.

I backspegeln, finns det något ni kunde gjort annorlunda?
– Jag skaffade kurslitteratur till deltagarna så att de kunde läsa på i förväg. Men det var lite si och så med den saken. Jag skulle ha haft en annan strategi för förberedelserna, så skulle det ha blivit ännu bättre!