Att företag kämpar emot den konsument-it som strömmar in i deras nätverk är inte alls sant. Det meddelar Avanade (ett dotterbolag till konsultjätten Accenture), som enkäterat 600 chefer på ledningsgruppsnivå. Sex av tio uppgav tvärtom att de bygger om sin infrastruktur för att tillmötesgå de anställda som kommer släpande med Macbook och Galaxytab, istället för att försöka stoppa dem.

  • Som Avanade ser det motbevisar studien ett flertal sådana missuppfattningar kring ”bring your own device”-revolutionen. Här är några av de övriga:
  • Företag saknar resurser att hantera konsument-it. (Det har de visst, säger 91 procent.)
  • Allt drivs av att man vill attrahera den unga generationen. (Nej, säger 70 procent.)
  • Medhavda prylar används bara till mejl, och surf. (45 procent uppger att deras anställda kommer åt crm med dem, 38 procent ERP.)
  • Konsument-it är lika med Apple. (Det vanligaste idag är Android-telefoner.)

Dock visar studien också att säkerhetsfrågan inte alls är löst. Mer än vartannat företag har råkat ut för reella säkerhetsincidenter som en direkt följd av anställdas medhavda it.