- Konstfack är en unik miljö och det är spännande att stämningen är så produktiv. Man vet aldrig vad som händer från en dag till en annan!

Det säger Malin Cederfjärd som är it-chef på Konstfack sedan sommaren 2009. Hon tycker att det roligaste med jobbet är den kreativa miljön och dynamiken på en arbetsplats där varje dag erbjuder nya utmaningar.

Det svåraste är att räcka till.

-Vi är sex personer som ska serva 800 stundeter och 200 i personalen med allt från avancerade projekt till att få Office att funka. Det gör att det kan vara svårt att fokusera ibland.

Som it-chef i en universitetsmiljö måste hon alltid ha två perspektiv. De administrativa användarnas och studenternas. Det avspeglar sig framför allt systemmässigt. Administrativt är Konstfack, liksom de flesta universitet ocfh högskolor, starkt beroende av Ladok, det övergripande systemet där elever och poäng registreras. Internwebb, e-post och liknande är också viktigt.

Ur studenternas perspektiv är det avgörande att datasalarna fungerar för att verksamheten ska löpa, säger Malin och konstaterar att många av de utbildningar som Konstfack har är tungt datordrivna.

- De elever som utbildar sig till grafiska designers, inredningsdesigners, industridesigners och inredningsarkitekter har mycket datorstödd utbildning där de ofta jobbar med tunga program.

- Det innebär bland annat att det ställs höga krav på skrivare för utskrifter och att många håller på med tung videoredigering.

Av de sex anställda är de flesta är tekniker, men på en så liten avdelning måste man vara både expert och generalist. Förutom ekonomi- och bibliotekssystemet som ligger utanför huset sköts all drift internt.
- Vi gör allt själva, vi driftar server och klientmiljön och alla system, vi har first line support, second line support och håller i alla leverantörskontakter. Det är en väldig bredd, säger Malin Cederfjärd.

Möjligheten att outsourca är något som Malin Cederfjärd kommer att titta på under 2012.
- Jag vill se om vi kan frigöra resurser. En fördel med att lägga ut driften är att man får tid till att planera mer långsiktigt. Risken när samma personer ska jobba med projekt på lång sikt och lösa de problem som uppstår i vardagen är ju att det sällan blir tid över för det långsiktiga.

- Det finns egentligen bara två sätt att frigöra resurser, antingen anställer man fler människor som delar på arbetsuppgifterna eller också lägger man ut system. Jag vet faktiskt inte om vi skulle tjäna på att anställa fler personer.

För att utvecklas i sin roll är Malin Cederfjärd medlem i ett nätverk för it-chefer inom universitet och högskolor. Konstfack försöker också ha kontakt med de andra konstnärliga högskolorna i Stockholmsområdet och med de större universiteten, exempelvis när det gäller inköpssamarbeten.
- Men de flesta samarbeten är inte så konkreta, det handlar mer om erfarenhetsutbyten och ibland gör man vissa upphandlingar gemensamt.

Innan Malin Cedersköld började på Konstfack arbetade hon under flera år som it-chef för de nu nedlagda Vi-butikerna.
Hon har har ingen formell it-utbildning utan säger sig ha gått livets hårda skola.

- Jag har alltid varit intresserad av it och innan jag började på Vi-butikerna arbetade jag med webbproduktion på Svenska Dagbladet, berättar hon.

Malin Cederfjärd tror att en teknisk utbildning hade gett henne en större teknikkunskap, men å andra sidan är det inte tekniken som är viktigast för henne.
- Jag är mer intresserad av it som stöd för verksamheten, att se hur man kan göra verksamheten enklare och roligare med it-stöd.

- It som självändamål är inte riktigt min grej. Jag skulle inte vilja jobba på ett it-bolag, jag vill att det ska finnas en kärnverksamhet som ska handla om något annat och sedan kommer it in som stöd för det.

Därför trivs hon inom universitetsvärlden där hon upplever att det finns mycket att göra då det kommer till att jobba med förbättringar och stödja verksamheten!