- Inom kommunal it finns det ett fåtal stora leverantörer som nästan har en monopolställning på det här området. Här borde det finnas mer konkurrens, säger Jenny Birkestad.

Men då det gäller verksamhetssystem för kommunerna är Sverige en liten marknad. Det har bidragit till att den tekniska utvecklingen har gått ganska långsamt.

- Tillsammans med flera kommunala it-chefer och andra försöker jag ha en löpande dialog med leverantörerna för att få dem att öppna upp så att vi kan bygga e-tjänster och effektivisera kommunikationen mellan staden och medborgarna men även internt inom staden, för där finns många låsta miljöer och arkitekturer. Vi får inte ut information och vi kan inte utveckla som vi vill. Det gäller inte bara för Solna utan också andra kommuner. Det är en väldigt stor utmaning som vi försöker driva i samarbete med SKL, föreningen Sambrukoch andra aktörer.

Jenny Birkestad beskriver sig som en äkta Förnyelsebyråkrat och passande nog heter avdelningen där hon jobbar inte längre it-avdelningen utan ”Förnyelseavdelningen”.
- Här jobbar vi med såväl verksamhetsutveckling ,it, telefoni, kommunikation, medborgarinformation, pressfrågor. Eftersom all it är outsourcad är uppdraget framförallt styrande och samordnade.

- Idag är vi sexton personer som jobbar här. Vi har en it-ansvarig en kommuniationsansvarig och en verksamhetsstrateg. Inom it-området har vi flera leveransansvariga som sköter var sitt leveransområde då det kommer till driftleverantörer. Sedan har vi en struktur där vi har olika representanter som ansvarar för olika förvaltningar, så att vi kan lära känna förvaltningarna och ge dem stöd i samordningsfrågor. Jag rapporterar till stadsdirektören och vi sitter på stadsdelsförvaltningen.

För tillfället har man en hektisk period på it-området berättar Jenny Birkestad. 2011 konkurrensutsatte Solna sin tidigare driftsleverantör och nu sitter man mitt i införandet.

- Vi jobbar väldigt hårt med vårt nya avtal.Vi kommer bland annat få tydligare it-tjänster. Vi lägger också väldigt mycket kraft på intern samverkan och på att förbättra samverkan mellan systemägare, systemförvaltare och den centrala it-organisationen, och på att de nya samverkansformerna mellan staden och leverantören ska bli tydliga och transparanta.

- Det här är ett stort utvecklingsområde för oss. Vi har fullt upp och det är jätteroligt.

Ett annat stort projekt som Solna kommuns it håller på med är att bygga ett nytt intranät.

- Vi har idag ett traditionellt intranät, , men vill i det nya kunna främja en horisontell dialog i staden. Genom att införa sociala funktioner i intranätet vill vi att människor ska hitta varandra och dela erfarenheter.

Solna kommun samarbetar med andra kommuner inom flera olika områden. Framförallt handlar det om erfarenhetsutbyten inom olika ansvarsområden.

- Det kan exempelvis handla om sociala medier. Vi har också hjälpt andra som är i samma situation som oss, som vill avropa ett ramavtal.

- Däremot har vi inte någon delad drift och vi har inte heller gjort några gemensamma upphandlingar på it-området. Vi använder Kammarkollegiets och Kommentus ramavtal så långt det går.

Några gånger per år anordnar Förnyelseavdelningen Kompetensforum där man bjuder in alla aktörer som är intresserade, inte bara kommuner.
- Vi hade en sådan tillställning i februari med drygt 200 människor på plats och 1000 personer som sett webbsändningen.

På vilket sätt används it i kommunikationen med medborgarna?

- Kommunikationen är väldigt mycket baserad på webb. Utveckling av e-tjänster är väldigt viktig och där automatiserar man dialogen med medborgarna . E-tjänster som exempelvis synpunktshantering sköter vi gemensamt för hela staden.

- Men vi på it stöttar också enskilda förvaltningar som vill utveckla och förbättra kommunikationen med medborgarna i sina verksamhetssystem. Varje förvaltning har ansvar för sina egna verksamhetssystem, de ligger inte centralt men vi har i uppgift en roll i det är att stötta och samordna.

Vilka är era viktigaste system?
- Våra viktigaste system är de stora förvaltningssystemen. Där har vi fyra förvaltningar som använder ProCapita, så ur ett verksamhetsperspektiv är det helt klart ProCapita som är det viktigaste systemet.

Vad är det roligaste med att jobba med it i en kommun?

- Jag är en offentlig sektor-människa. Jag har jobbat i offentlig sektor sedan 2003, när jag gick över från konsultvärlden, och jag älskar att ha ett arbete som har ett högre värde än att generera aktieutdelning. Jag tycker att det är väldigt inspirerande att arbeta och faktiskt göra nytta i samhället.

- Inom kommunal it finns dessutom en hel de i att göra och jag gillar utmaningar.