Johanna Kjellberg, CIO, Kappahl: "Inga fördomar om kvinnligt dominerade organisationer stämmer"

När märkte du att du hade valt ett mansdominerat yrke?

- Redan när jag pluggade på Chalmers var vi fyra procent tjejer på min linje. Då kunde vissa av föreläsarna säga: ”När ni kommer ut i arbetslivet, killar, då bla bla…” Men jag blev inte irriterad då kommer jag ihåg, jag tyckte bara att det var lite konstigt.

- Sedan har jag alltid arbetat i mansdominerade branscher så det har byggt min världsbild. Det var först när jag kom till Kappahl, där 90 procent av personalen är kvinnor, som jag insåg skillnaderna och likheterna. Vad jag kan säga är att inga av de fördomar jag hade hört om kvinnligt dominerade organisationer stämmer!!

På vilket sätt märker du fördomar i det dagliga?
- Numera blir jag ibland irriterad när jag träffar leverantörer som generaliserar och pratar om ”våra killar är riktigt kompetenta”.

- Vi hade en potentiell leverantör här i förra veckan som sa så. När jag frågade om de inte hade några kvinnor alls på företaget så sa han ”Jooo, absolut!, vi har fyra tjejer på kontoret som tar hand om oss killar". "De är jätteviktiga, ja, kanske viktigast av alla på företaget” klämde han i med eftersom han insåg att han var ute på djupt vatten.

- Det är ju inte så att vi ratar säljare som kommer med sådant; det är ju vad de levererar som räknas, men jag tycker bara att det är tråkigt att höra sådana här saker 2012…

Vad kan man som CIO göra för att få in flera kvinnor i organisationen?
- Det handlar dels om hur man som CIO får in fler kvinnor på it-avdelningen, men också hur en vd får in fler kvinnliga CIO:er.

- Vill man så går det men man måste jobba lite hårdare. Många tror att saken är biff bara man skriver ”vi ser gärna kvinnliga sökanden” i platsannonserna. Det avskräcker nog mera än attraherar. Det man säger är: ”här jobbar nästan bara män så kom gärna hit och känn dig lite ensam”.

- Jag tror att man får arbeta ganska brett med frågan och verkligen bestämma sig för att det är viktigt.

Johanna Kjellbergs tips:

  • Skapa en miljö som bejakar båda könen. Tänk i första hand på minoriteten när du anordnar något på jobbet. Inkludera snarare än exkludera alltså.
  • Viktigt vid all kommunikation är att man tänker att man talar till både kvinnor och män oavsett om de är i majoritet eller minoritet.
  • Acceptera att kvinnor många gånger ser en jobbannons som en absolut kravlista och om man trots allt ska generalisera så blir det ofta så att de inte söker om de saknar något på listan. Därför är det bra att ange en relativt bred kompetensprofil.
  • Kvinnlig it-chef och kvinnor i it-ledningen och ledningen och styrelsen gör skillnad. Städa trappan uppifrån och ner och tänk lite bredare än bara info och HR.
  • Betrakta olikheter som något positivt!
  • Bra klimat är en absolut förutsättning. Om dina medarbetare idag trivs så sprider det sig. Håll även kontakt med kvinnor som har slutat.
  • Lär dig om likheter och olikheter. Studera och träna. Allt från kroppsspråk till att man snarare är en vinnare om man visar känslor.