Anne-Marie Fransson är förbundsdirektör på IT & Telekomföretagen. Varje år samlar organisationen in statistik över hur fördelningen mellan män och kvinnor ser ut i branschen.

Hur illa är det?
- Vi tittar ju på företag inom it-branschen och inte på it-personal runt om i alla företag. Men totalt inom it-sektorn jobbar 32 procent kvinnor. Då gäller det alla som jobbar i branscher, både de som jobbar med it och de som har andra funktioner i företaget. För tekniska jobb går andelen kvinnor ner lite grann.

Vad beror det här på?

- För det första tror jag att det finns ett bristande intresse så till vida att det är väldigt få kvinnor som läser på it-utbildningar. Det gör att det finns få kvinnor att rekrytera redan från början. Men tack och lov för branschen så rekryterar man ju många till projektledare, då behöver man kanske inte ha en it-utbildning i grunden, man kan ha en ekonomisk utbildning eller andra utbildningar där man läst lite it.

Hur ska man göra för att få fler kvinnor intresserade av it?
- Vi jobbar med en viktig sak som är att försöka avdramatisera det tekniska i it-jobben. Mycket av det man jobbar med praktiskt är ju att jobba med kunden och kundens verksamhet eller i projekt, som projektledare.

- Det finns ju så många jobb som inte är direkt tekniska, inte för att tjejer inte kan jobba med tenkik, men det är viktigt att visa att andra sidro av yrkesrollen och vad man jobbar med inom it.

Det är väldigt många vd:ar som är män hur påverkar det branschen?
- Det är ju typiskt på alla företag egentligen, att ju högre upp i nivå man kommer, desto färre kvinnor. Inom it-branschen är antalet kvinnliga vd:ar 10 procent och det är ju förstås inte bra.I branscher där det finns väldigt många kvinnor är ju också antalet kvinnliga vd:ar högre.

- Här tycker jag faktiskt att företagen får anstränga sig lite mer. Man sätter ju upp mål i alla andra sammanhang, resultatsmål eller marknadsmässiga mål, det kan man ju göra på det här området också och det ser vi lyckligtvis att många företag gör.

Vad gör ni för att få era medlemmar att tänka om?
- Vi driver ett mentorsprogram för kvinnliga ledare i branschen som heter ”Womentor” och där ingår det att ditt företag ska sätta upp mål och arbeta mot dessa. Jobbar man strukturerat med de här frågorna så ger det resultat.

- Jag tror att det finns flera saker som gör att det passar kvinnor att arbeta med it. För ledarrollen krävs oftast inte att man har en extremt teknisk bakgrund. Och den som jobbar med it kan med fördel förena familjeliv med jobb eftersom det oftast finns verktyg för att jobba på distans och arbeta ganska flexibla tider.