”The app effect” är en post-pc-bok om effekterna av vårt nya mobila informationsbeteende. Det stod klart kort efter lanseringen av Iphone att informationsåldern hade gått in i en helt ny fas. Den avgörande faktorn är inte bara vår nyvunna mobilitet. Det har också mycket att göra med att världen fallit pladask för lockelsen hos SaaG – software as a gadget.

”The App Effect” beskriver hur sociala och ekonomiska faktorer leder till oundvikliga digitala kulturkrockar. De här krockarna ser alla ut att stimulera framväxten av, förr eller senare, en ny digital allmänningsmodell. I den situationen kan företag bara nå framgång om de tar de
digitala sub- och motkulturernas nya makt på allvar.

”The App Effect” skissar upp en möjlig ny värld som kan tjäna som inspiration för att komplettera befintliga planer och som förberedelse för en turbulent framtid. Och det här är särskilt användbart när det gäller förändringar som står i direkt relation till vårt beteende och påverkar hela vårt samhälle, våra organisationer, vår statsmakt och vår kulturuppfattning.

Att framtiden blir turbulent är att uttrycka det milt, om man tänker igenom vad den här boken lyfter fram. ”The App Effect” skildrar en oundviklig krock mellan digitala kulturer – på fabriksgolvet, i säljkanaler, på gatan och i alla samhällets skrymslen och vrår. Vi ser konsumenter vinna en helt ny makt, och vi ser hur det påverkar organisationer och företag, och beteendet hos anställda, medborgare och hela stater.

Å ena sidan har vi befintliga organisationer, Systemet med stort S, som en oundviklig källa till alienation. Å andra sidan har vi övergången till en ny digital allmänning, som organiskt kombinerar dialog med förhoppningsvis fred, välstånd och välfärd – som glimrar vid horisonten, bara dagens alla socio-ekonomiska stormar blåser över.

Så hur kan företaget dra största möjliga nytta av den här situationen? Svaret är att bli en social affärsverksamhet. Det är ni som avgör, genom de val ni gör och hur ni reagerar på det föränderliga affärsklimatet, vad app-effekten blir för era företag.

De appar vi väljer från en butik online blåser liv i våra mobila enheter. De är snabba och omedelbara. Det är ett avsevärt skifte bort från det omständliga och tidsödande i att installera mjukvara på en pc. Denna nya njutning upplever vi främst genom bruket av pekstyrning, högupplösta skärmar och sensorer som utvidgar vår varseblivning.

Appar är lika viktiga för mobila skärmenheter som webben var för pc:n. Först skrivbordsdatorn, sedan den bärbara. Den bärbara är fortfarande med oss i det Steve Jobs provokativt kallade ”post-pc-eran”, och integrerar sig med all den nya utvecklingen. ”Post-pc” är därför snarare ”pc-plus”, som Microsoft mycket riktigt kallar det.

I själva verket kommer vi att få se ett bredare spektrum av enheter, som kommer att kännas mer naturliga att använda. De kommer att harmonisera med våra sinnen – och även med högre förmågor, som vårt tal och våra rörelser. Och förr eller senare med det subtilare kroppspråket och tankeprocesserna. I skrivande stund experimenteras det med ett hjärnstyrningsgränssnitt för vår första ”mobila enhet” – bilen. Multitouch är redan en killer app.

Precis den bit vi vill ha

Under pc-eran kom effekten av webben att dominera. Vi utförde smärre praktiska uppgifter med mus och tangentbord i omfattande mjukvarusviter. Vi kunde dela arbetet med andra via e-post. Med webben 2.0 kom kommunikationsplattformar som Salesforce, Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin, Google Docs, Microsoft Office 365, och så vidare. Kontakten mellan oss blev mer omedelbar.

Appar som ger oss praktisk funktionalitet på mobila enheter intensifierar nu vår upplevelse och vår entusiasm för app-upplevelsen. På abslut nolltid har apparna och deras ikoner kommit att symbolisera all den frihet vi
alltid har velat ha i vår multimedie-verktygslåda.

Under webb 2.0-fasen av pc-eran blev våra verktyg mer åtkomliga, mer personliga, och de levererades allt mer i realtid. Webben blev den plattform där alla sociala tillämpningar som är populära idag byggdes upp. Nu ger mobil-appar oss lyxen att dela en del av vårt rika digitala universum med ett enkelt knapptryck – var vi vill och när vi vill. Och vi håller oss ständigt uppdaterade tack vare nyhetssjater, tidslinjen på Twitter, ett SAP-dashboard, och så vidare, och så vidare.

Utvecklingen av webb 2.0-plattformen till en kombination av plattformsspecifika, nativa appar och webbappar kan ses som en ny dimension av det vi kan kalla ”all-purpose programming”. HTML5 är den här rörelsens flaggskepp, och varje app kan ses som en nanoplattform.

Förutom HTML5 finns många nya standarder som går i varandra, som CSS, SVG och WOFF. Och de har lett till ett nytt namnförslag på den plattform som håller på att utvecklas: NEWT – New Exciting Web Technologies.

Nyckeln till appeffektens sociala betydelse är att de mobila skärmenheterna är närvarande så nära, så omedelbart, så personligt. Det är inte bara Iphone, Ipad och Android utan också nya bärbara datorer som Chromebook- och ultrabook-modeller.

Det finns mycket att säga om hårdvarusidan av den här utvecklingen. I pc-eran hade vi en skrivbordsdator eller en bärbar med mus och tangentbord. Men nu, i post-pc-eran, eller pc-plus-eran, har vi sofistikerade mobila enheter med pekskärmar och appar, med eller utan tangentbord. Hur fantastiskt allt än kan tyckas handlar det i grund och botten om en prylarnas utveckling i form av hård- och mjukvara som tillfredsställer mänskliga behov. I den utvecklingens hjärta hittar vi två trender som alltid har funnits, som har enorm socio-ekonomisk och samhällelig inverkan på framtiden – och som därför tarvar särskild uppmärksamhet, oavsett detaljerna i vad som händer just nu: "persuasive technology" och kulturkrockar.

Övertygande teknik & kulturkrockar

Låt oss börja med övertygande teknik (persuasive technology). Teknik som övertygar och förför med verktyg och media, och som därför kan visa sig beroendefram­kallande. Den här tekniken går hand i hand med kulturkrockar. Å ena sidan kan allt för mycket ”övertygande”
(i form av marknadsföring, annonsering och grupptryck) provocera fram reflektion, motreaktion och avstånds­tagande. Å andra sidan kan övertygande teknik – allra helst i form av internettillämpningar – bidra till personligt
ansvarstagande och beslutsfattande genom ständig tillgång till information.

Nu kan vi direkt delta i samtalet, göra vår röst hörd, och organisera oss. Den intensifiering och personligfiering som kännetecknar modern övertygande teknik gör också kulturkrockarna vanliga. Och dessa håller sig inte alls snyggt och prydligt inom demokratiska och organisatoriska gränser. Övertygande teknik och kulturkrockar går hand i hand, och är båda resultat av multimediebaserad, intelligent ”augmentering” av mänskliga beteenden.

Den här snabba, kontinuerliga utvecklingen kan ses som ett exempel på Den Perfekta Stormen.