Rapporter som analyserar resultat från händelser som inträffat längre bak i tiden utgör inte en tillräcklig grund för att fatta beslut idag. Företagsledningen vill att BI ska identifiera både nutida och framtida trender. Därför måste it-arbetare lära sig mer om BI, om hur man driver datalager och bygger dash boards.

Många ledarskapsexperter menar att CIO:n nu måste planera framåt och inse att det finns ett stort underskott på analytisk kompetens bland it-arbetare.

Enligt en rapport som McKinsey presenterade 2011 kommer det att saknas 140 000-190 000 personer med djupare analytisk kompetens i USA 2018. Dessutom kommer det att finnas ett underskott på cirka 1,5 miljoner chefsanalytiker med kunskap om hur stora mängder information ska analyseras för att företag ska kunna fatta effektiva beslut.

- Ledare inom it fungerar som katalysatorer som ska föra organisationerna framåt genom att göra begripliga analyser. Det här är en utmaning, både tekniskt och för ledarskapet, säger Greg Meyers, vd för global it på medicinteknik-företaget Biogen.

Trots att arbetslöshetssiffrorna i USA fortsätter att vara höga, saknas talanger inom BI. Det menar Boris Evelson, analytiker på Forrester.
- Varenda kund jag talar med säger att de kämpar för att hitta och rekrytera BI-talanger.

För att fylla luckan tävlar CIO:er om it-arbetare som har avancerade kunskaper inom matematik, som vet hur man hanterar massiva databaser och som har kunskap om databasteknik samtidigt som de är experter på sökmotorer, dataintegrering och affärskunskap, säger Boris Evelon.

- Företagskunskap och att förstå processer och kunder är lika viktigt som teknikkunskaper. It-ledare måste nu fundera över hur de ska hitta rätt analytisk kompetens, både idag och för i framtiden.

Foote Partners, en undersöknings- och rådgivningsfirma som letar upp it-kompetens ser mörkt på framtiden. De menar att bristen på BI-talanger beror på att det finns för få it-arbetare i roller som it-arkitekter, analytiker och utvecklare.

- Ett problem är att många universitet inte lär ut de kunskaper som krävs för att bli it-analytiker, säger företagets vd David Foote.

Han menar att företagen måste samarbeta med utbildningsinstitutioner och myndigheter för att utbilda studenter inom dessa områden. Som exempel nämner han U.S. Cybersecurity Challenge, som anordnar tävlingar och aktiviteter på nätet för att locka studenter till utbildningar inom informationssäkerhet.

- Ett liknande initiativ måste tas för att locka analytiker, statistiker och andra som vill arbeta med BI, säger Foote.

Men tyvärr räcker det inte med en akademisk utbildning. För att bli kvalificerad för att arbeta med BI krävs också flera år av erfarenhet för att förstå hur man hanterar riktiga BI-utmaningar .

- Man kan lära sig de teknikkunskaper som behövs för BI på sex månader. Men det svåra är att bygga den kunskap som man får av framgångsrika och misslyckade implementeringar, säger David Foote.

Viktigt med erfarenhet från verkligheten Douglas Menefee CIO på det privatägda företaget Schumacher som säljer akututrustning till sjukhus vill anställa ETL-utvecklare, och presentationsanalytiker ”som kan berätta en historia med hjälp av data”.

- För båda dessa positioner krävs ett starkt kritiskt tänkande och att man inte drar sig för att ställa de svåra frågorna, säger Douglas Menefee.

För ETL-utvecklare krävs avancerade kunskaper inom matematik och logik, medan presentations-utvecklare måste kunna använda båda hjärnhalvorna och vara både logiska och kreativa.

- De måste kunna använda kreativitet för att berätta en historia med grafik.

Eftersom projekt förändras väldigt snabbt, beroende på vad som händer under dagen, letar Schumacher efter individer som också har kunskaper inom agil utveckling och snabbt kan anpassa sig till förändringar.

Anställningsprocessen tar mellan tre och sex månader, och det gör att företaget har svårt att vara så snabbrörligt som man skulle vilja. När det är nödvändigt fyller konsulter igen hålen, som exempelvis när Schumacher byggde ett BI-center och behövde arkitekt- och designexpertis. Då använde man sig av konsulter som arbetade för företaget under några år tills man var säker på att projektet var i hamn.

Schumachers Lafayette-kontor står inför flera svåra utmaningar. Ofta har man problem att övertyga folk som inte känner till företaget att flytta till Louisiana. Därför koncentrerar sig CIO:n Douglas Menefee på att anställa lokala förmågor och folk som ursprungligen är från Louisana och som vill flytta tillbaka dit. Schumacher Group har också dragit fördel av de möjligheter att anställa och utbilda personal som Louisianas delstatsregering erbjuder genom sitt jobbprogram ”FastStart”.

Precis som Schumacher vill Greg Meyers, CIO på Biogen, anställa personer med erfarenhet av datalagring, ETL och rapportering. Än så länge har det inte varit så svårt men nu vill han också ha personal som kan göra mer detaljerade analyser utifrån de mätmetoder som används för att ta fram beslutsunderlag och hjälpa användarna att besvara frågor.

Lösningen tror han är att försöka locka människor från andra företag som har arbetat med liknande uppgifter.

- Under några år nu har det funnits en kombination av de kompetenser som krävs men för att kunna gå vidare och verkligen utnyttja de konkurrensfördelar som BI kan erbjuda krävs att man fokuserar på beslutsstöd och på att förutsäga framtiden, inte bara rapportera om dåtiden.

- Nästa generation måste ha en blandning av kompetens från affärssidan, statistisk kunskap och kompetens inom kvantitativ analys säger Douglas Menefee som inte tror att det här är de egenskaper man kommer att hitta inom it i framtiden.

För att ta fram en konkurrenskraftig arbetsstyrka samarbetar han därför med universitetet i Lousiana. Universitet utexaminerar årligen 70 studenter med en magisterexamen i datakunskap. Douglas Menefee är också medlem av en kommitté på universitets Lafayette-campus där man tittar på utbildningsplanen och klyftan mellan det universitetet lär ut och det företagen efterfrågan. Han arbetar också med att utveckla ett internship-program.

Företaget Pacific Coast Companies erbjuder affärs och it-tjänster till ett dussin kunder som levererar produkter och tjänster till byggindustrin.

Företagets CIO Mike O'Dell behöver personal med kompetens inom statistik och analys, så väl som kunskaper inom ekonomi och förmågan att förstå kausala samband i information.

För Mike O´Dell är det affärskompetens som driver rekryteringsstrategin. Han fångar upp personal som jobbar med affären internt och utbildar dem inom teknik. Han rekryterar också lokala studenter med teknikkompetens och undervisar dem om affären.

- Att förstå affären är den svåraste biten och det bästa sättet att lära sig är att exponera teknikorienterade människor för affären, sätta ut dem på fältet och låta dem lära sig det de behöver säger, Mike O'Dell.

Av: Bob Violino IDG News