IBMs arbetsstyrka är till stor del mobil och många arbetar ute hos kunder, hemifrån eller på andra ställen utanför kontoret. IBM har sedan länge erbjudit sin personal Blackberry-telefoner. Men de senaste åren har Iphones och andra devices dykt upp bland de anställda och det ledde till att IBM slutligen beslöt att ta tag i frågan.

- Om vi inte stödde dem skulle de anställda snart ta saken i egna händer. Det var något vi ville undvika till varje pris eftersom det skulle innebära stora risker för företaget, säger Jeanette Horan.

IBMs BYOD-program handlar om att stödja de anställda i deras val av arbetsmetoder och enheter.

- De anställda väljer själva de verktyg de anser sig behöva för att göra sina jobb. Jag vill försäkra mig om att de har möjlighet att göra det, men på ett sätt som är säkert och som skyddar företagets integritet.

Därför har IBM satt upp en rad säkerhetsriktlinjer som de anställda måste hålla sig till. Tanken är att höja medvetenheten runt säkerhetsfrågorna samtidigt som de anställda ska förstå hur känslig den information man hanterar faktiskt är.

Idag har runt 120 000 användare tillgång till IBMs nätverk genom sina mobila enheter, av dessa står 80 000 för kostnaden själva medan 40 000 har devices som IBM betalar för.

En komponent inom ramen för BYOD-programmet är Lotus Traveler, en klientapplikation genom vilken mobila användare kan använda Lotus mejl-program och kalenderfunktion. IBM utvärderar också VPN-teknik för att kunna erbjuda bättre säkerhet och stöd för flera mobila applikationer.

För närvarande utvecklar man också "fit-for-business" där man tar fram kundvänliga applikationer, som den populära moln-lagringstjänsten Dropbox. Dropbox-liknande funktioner finns redan och används av flera anställda.

- Vi uppmuntrar alla att prova de här funktionerna, säger Jeanette Horan.

Horan's personal kör sina mobila enheter genom IBMs Tivoli Endpoint Manager plattform. Det gör det möjligt för IBM att radera informationen på apparater som försvinner, eller om en anställd lämnar företaget.

Anställda som vill använda sin egen utrustning måste följa IBMs säkerhetsriktlinjer och gå med på att informationen på deras utrustning raderas om de lämnar företaget.

IBM skulle kunna använda säkerhetslösningar som isolerar applikationer på användarnas enheter och gör det möjligt att endast radera viss information. Den möjligheten har man ännu inte utnyttjat men i framtiden hoppas Jeanette Horan att mobil virtualiseringsteknik kommer att göra det möjligt för mobil utrustning att köra flera operationssystem så att användarna kan ha ett företagssystem och ett privat system.

Ett annat dilemma som många företag står inför har att göra med huruvida man ska utveckla och underhålla egna applikationer för varje mobil plattform, eller fokusera på sökmotor-baserade applikationer som fungerar på alla plattformar. Den nya html5 standarden har bidragit till att intresset för det senare alternativet har ökat.

- Html5 innebär definitivt att vi går i en riktning som vi uppskattar. Jag vill helst inte underhålla alla dessa olika enheter. Men jag är inte säker på att alla användare kommer att acceptera en html5-lösning, säger Jeanette Horan.

Genom sitt förvärv av Worklight har IBM tillgång till flera nya tekniker för mobilapplikationsutveckling. Det kommer att vara till stor hjälp menar Jeanette Horan som säger att Worklight fyller det hål som IBM tidigare hade i sin portfölj.

Alla utmaningar som Jeanette Horan möter i och med IBMs mobila strategi är inte tekniska. Det faktum att företaget verkar i 170 länder gör det svårt att ha en sammanhållen plan för den utrustning man erbjuder de anställda.

- Tyvärr måste vi ha olika kontrakt i varje land, även om sammanhållen inköpsstrategi för mobiltelefoner skulle leda till kostnadsbesparingar för IBM.

Jeanette Horan skulle gärna se att alla företagets anställda gjorde sig av med kontorstelefonerna till förmån för smarta mobiler men i slutänden beror det på ifall det finns tillräcklig täckning för mobiler på alla de platser där IBM verkar.

BYOD är fortfarande ett relativt nytt koncept och det finns fortfarande många frågetecken då det kommer till hantering och styrning av den här typen av projekt. Just därför är ett så pass omfattande program som IBMs BYOD-program intressant att följa.

Det återstår att se hur det kommer att fungera med hantering och säkerhets policy, samt hur man löser frågan om inskaffning av utrustning. Ett alternativ skulle vara att varje anställd får en egen "BYOD budget" som de kan välja att spendera på den utrustning de vill.

Av: Chris Kanaracus/IDG news