Mattias Forsberg, CIO, Systembolaget: ”Vi uppmuntrar medarbetarna att byta avdelning”

Den första oktober i fjol tillträdde Mattias Forsberg sin nya tjänst som it-di­rek­tör på Systembolaget. Här leder han en it-avdelning med 37 personer. Medarbetarna är en spännande mix av männi­skor med olika kompetenser – och med bakgrunder inom allt från it-jobb till butiksförsäljning.

– Det är så vi jobbar med kun­skapsutveckling. Vi uppmuntrar medarbetarna att byta mellan olika avdelningar, berättar Mattias Forsberg när vi möts i ett av styrelserummen på Systembolagets pampiga huvudkontor invid Kungsträdgården i Stockholm.

– Vi har exempelvis en person som gått från att jobba i butik till it-support och sedan förvaltning och som nu utbildar sig till it-projektledare, fortsätter han.

För Mattias Forsberg är fördelarna uppenbara: medarbetaren utvecklas samtidigt som it-avdelningen får in verksamhetskunskap. Och när personen går vidare i karriären har han eller hon både it- och affärskunskap.

Vilket såklart är högintressant för alla parter. Verksamheten blir allt mer it-beroende – och it-arbetet blir allt mer verksamhetsnära. Så personer med den åtråvärda dubbelkompetensen är högvilt.

– Det är viktigt att prata samma språk och jobba nära affären. Att det finns så goda möjligheter att flytta runt internt underlättar mycket, säger Mattias Forsberg.

Jobbrotation är nu inte bara ­något för it-avdelningen. Det är ett led i en långsiktig satsning på kompetenshöjning i hela verksamheten – vilken betalade sig 2010 då Systembolaget utsågs till Årets Kompetensföretag.

Medarbetarna tycks inte heller misstycka. Sedan två år tillbaka ligger nöjdhetsindex på en nivå som blir allt tuffare att överträffa, berättar Mattias Forsberg som själv sökte sig hit från en CIO-roll på verktygsföretaget B&B Tools för att han ville jobba mer konsumentnära.

– Och så lockades jag av utmanin­garna i allt från förändringsarbete till ­e-handel och digitala kundmöten.

Förändring kräver talang

Att Systembolaget är mitt inne i en förändringsresa gör det extra viktigt att tänka till kring bemanning, kunskapsutveckling och kompetensmix. Det pågår många stora projekt, varav ett av de viktigaste handlar om öka servicegraden mot kunderna. Det ambitiösa målet är att bli bäst på kundmöten i Sverige.

– För att lyckas måste vi ge alla medarbetare möjlighet att utvecklas. Framför allt våra ledare, som ju är de som ska gå i bräschen för det här, säger Mattias Forsberg.

It-sidans del av projektet handlar av naturliga skäl främst om digitala kundmöten. I fjol sjösattes en ny webb, nyligen kom en mobilapp och snart ska man testa ­e-handel och hembeställning. Allt detta kräver starkt fokus av medarbetarna och delvis ny kompetens.

– Egentligen handlar det om att föra över all mänsklig kunskap som finns i butik till våra digitala kanaler. Där ska servicen vara precis lika bra!

Internt pågår ett stort arbete med att se över vilka it-kompetenser som behövs och hur man kan förflytta sig mellan avdelningar, berättar han.

– Vi mäter även personligt ledarskap – hur man tar ansvar för sin egen utveckling av olika kompetenser.

Att det pågår spännande utveckling på Systembolaget attraherar många att söka sig hit, vilket är både kul och strategiskt viktigt. Att vara en populär arbetsgivare är guld värt. Företagen tävlar om att locka talan­ger!

Men det blir också allt viktigare att vässa dem man redan har. Rekryteringskontot är begränsat, och kan färre göra mer på ett bättre sätt är det förstås bäst av allt. Att toppa teamet är en av chefens viktigaste uppgifter.

Tydliga roller, uttalade utvecklingsmöjligheter och fokus på kompetensutveckling är nyc­keln till att lyckas, tror Mattias Forsberg.

– Och ett jobba aktivt med ledarutveckling. En viktig del av ledarskapet är ju att söka, finna och utveckla talanger, fortsätter han.

Det senaste året har Systembolaget satsat hårt på ledarförsörjningen, tvärs över verksamheten. Ledare från it har genomgått ett utvecklingsprogram ihop med kolleger från huvudkontoret och butikerna. Och i det dagliga jobbar Mattias Forsberg tätt med att coacha sina chefer.

– Vilka personer som är redo att ta nästa steg och vilka vi behöver jobba mer med för att de ska utvecklas – det är sådant vi tittar på och för vidare.

Tydlighet är viktigt. En person måste få veta om han eller hon ses som en talang. Men också om det finns förbättringspotential, så att han eller hon kan påverka sin situation.

Lovande talanger kan erbjudas ytterligare ansvar eller möjlighet att delta i ett mentorprogram.

– Men det är mycket upp till individen att ta ansvar för sin utveckling.

Är det svårt hitta talangerna?

– Nej, men det kan vara svårt att tillgodose allas önskemål, att utveckla talangerna i den takt de önskar.

Rollspel vid rekryteringen

Ibland räcker det inte att vässa sitt befintliga team. Ibland måste man föra in ny kompetens eller ersätta folk som har slutat. Rekrytera helt enkelt.
Det görs i samarbete med HR-avdelningen, som också bistår med intervjuer och tester. Bland annat görs intervjuer i rollspelsform, där kandidaten får spela upp olika case.

– Det har varit väldigt lyckat både för oss och kandidaterna.

Vad är det då man söker? Mattias Forsberg vill se en god balans mellan tekniskt kunnande, kunskap om verksamheten samt ledarförmåga. Historiskt har för mycket varit outsourcat, vilket har gett ett ovälkommet övertag åt leverantörerna.

– Men nu har vi lyft in mer teknisk kompetens för att balansera upp. Antalet it-medarbetare har ökat.

Fortfarande är all drift outsourcad, liksom systemutveckling och han­teringen av pc-arbetsplatser. Men beställarorganisationen har stärkts upp, liksom supporten.

– Det som inte kan köpas utifrån är verksamhetskompetens, så all verksamhetsnära it behöver vara intern.

Kompetenser och roller som efterfrågas just nu är projektledare och personer med arkitekturkunskaper.

En annan åtgärd är att alla it-anställda har utbildats i ITIL, som arbetsmetodik. Dessutom har man infört projektstyrningsmodellen PEJL för att jobba på ett enhetligt sätt med konsulter och leverantörer i projekt.

– På så viss bygger vi kompetens strategiskt, säger Mattias Forsberg.

Liksom många företag idag job­bar Systembolaget också aktivt med värderin­gar: Kunskap, Omtanke och Inspiration är värdeorden som gäller – och de ska genomsyra allt och alla. Dessutom bedrivs ett stort arbete inom CSR, det vill säga med etik, miljö och hållbarhetsfrågor. Mattias Forsberg är övertygad om att även sådana aspekter bidrar till att människor trivs och söker sig hit.

– Många tycker att det är en spännande arbetsplats. Utmaningen på it-sidan är löneläget. Men då faller det tillbaka på arbetsklimatet, möjligheten att påverka – och att vi sysslar med spännande utveckling!

Fakta

Hitta mixen. Säkra att du har en bra balans mellan it- och verksamhetskompterens, strateger och doers. Alla kan inte vara Zlatan!

Måna om vilja. Det måste finnas en vilja att utvecklas hos den enskilde individen. Lyft fram den!

Löna talang. Våga släppa fram talangerna. Det är lätt att behandla alla lika, men inte alltid rätt.

Se vad du har! De verkliga talangerna har du redan, det gäller bara att uppmärksamma dem.

Starta enkelt med att ”prata folk” och låt processen mogna in i definition av roller, kompetenser och fokuserade utbildningsinsatser.

Gör som HR säger! Uppfinn inget eget, då blir det oftast bara fel längre fram.

Satsa på befintliga medarbetare i första hand. Alla tjänar på att medarbetare kan göra intern karriär.

Välj de allra bästa när du rekryterar externt. Riktigt bra nya förmågor sporrar och entusias­merar oss som redan är på plats.

Ha stort förtroende för gruppchefer och medarbetare. Den som betros med ansvar kommer att axla det.