Lena Tollerz Törn, CIO, SPP: ”Alla måste få goda möjjigheter att utvecklas”

Lena Tollerz Törn har jobbat på pensionsförsäkringsbolaget SPP:s it-avdelning, SPP IT, i drygt ett år. Här är hon chef för 100 medarbetare och 30 konsulter och har plats i ledningsgruppen sedan i november.

– När it är en viktig del av erbjudandet blir it-chefen en naturlig del i ledningen, säger hon.

Och så är det på SPP. Ingen av SPP:s tjänster skulle kunna erbjudas som de gör idag utan it, konstaterar Lena Tollerz Törn, som tycker att det är trevlig en affärslogik för en it-chef!

Mer konkret kan hennes uppdrag sammanfattas i tre huvudområden: att se till att SPP:s system fungerar bra för SPP:s kunder; det vill säga att webben är uppe, att utbetalnings- och försäkringssystemen är i gång och att försäkringsmäklarna får elektronisk tillgång till kunddata.

Att leverera it-utveckling som kunderna efterfrågar; just nu finns exempelvis ett stort sug efter mobilt.

Och att fungera som chef och ledare, det vill säga att få medarbetarna att utvecklas, prestera och må bra.

– De tre områdena hänger ihop i en positiv spiral. Blir ett av dem bra blir även de andra bättre, säger hon.

Lena Tollerz Törn tar ledarrollen på stort allvar. Hon lägger ned ansenlig tid på att hitta rätt medarbetare.

– Det är jätteviktigt. Medarbetarna är ju våra ambassadörer. Och det är de, eller vi tillsammans, som får SPP att fungera, säger hon.

Vilka är då ”rätt” medarbetare? Svaret är att det kan vara rätt så många. För att en stor it-verksamhet som SPP:s ska rulla på krävs flera olika roller och kompetenser: några som är bra på krav; som kan översätta verksamhetens behov till något utvecklarna kan gå vidare med. Och några som kan arkitektur; som drar upp riktlinjerna för arbetssätt och systemstöd. Det behövs utvecklare som är duktiga på olika plattformaar – stordator, webbgränssnitt och kundplattformar – och integratörer som är bra på att integrera dem. Och så behövs det folk som följer upp och verifierar effekterna av alla initiativ.

– Och alla dessa ryms inom SPP IT, säger Lena Tollerz Törn.

När hon söker folk väljer hon gärna personer med it-expertis – som även kan bank, fond eller försäkring.

Fast ingen regel utan undantag.

– Det kan naturligtvis också finnas fördelar med att ta in någon utifrån som ser på branschen med nya ögon.

Vid nyanställningar är det Lena Tollerz Törn och gruppcheferna som ansvarar för rekryteringen. Men de har starkt stöd i HR-avdelningen som hjälper till med intervjuer och tester.

Själva annonseringen går ut via flera kanaler; på hemsidan, via sociala nätverk och rekryteringssajter. Och för vissa tjänster anlitas rekryteringskonsulter. Lena Tollerz Törn tycker att de fyller en viktig funktion.

– De har ett brett nätverk med duktiga personer och de är bra på att ställa frågor på sin spets, till exempel varför den sökande ska välja just SPP. Eller hur vi säkrar att det fortfarande är en spännande utmaning om två år.

Själv tycker hon att SPP IT har en hel del att locka talanger med.

– Tekniskt sett har vi en rolig miljö, en blandning av moderna och äldre system som ska fungera ihop, med stora inslag av kunddriven teknikutveckling, vilket är en kul utmaning!

Men det är inte allt. Än viktigare, tycker hon, är att SPP erbjuder engagerande arbetsuppgifter på en högre nivå. Att resultatet mynnar ut i något som är viktig för många – pensionen.

Det var i varje fall det Lena själv föll för när hon sökte sig hit från sin förra arbetsgivare Skatteverket.

– De flesta behöver fundera igenom hur de vill leva när de slutar förvärvsarbeta, så där har vi en viktig samhällsroll att fylla, säger hon.

Fångar talanger löpande

Att vara en attraktiv arbetsgivare, dit folk söker sig, är viktigt för Lena Tollerz Törn. Men också att de vill stanna. I hennes roll som chef är det viktigt att få alla att känna att de har goda utvecklingsmöjligheter.

– Vill du utvecklas ska du få det, det ökar arbetsglädjen, säger hon.

Dessutom är det bra för SPP.

– De som jobbar hos oss har redan en bra kunskapsbas. Den blir ännu starkare med utbildning.

Hur gör man då för att fånga upp talanger och säkerställa att rätt personer får rätt utbildning? Enligt Lena Tollerz Törn är det inga större konstigheter, önskemål och tankar fångas helt enkelt upp i dialogen mellan medarbetare och chefer, inte minst i de årliga utvecklingssamtalen när man sätter upp mål och planer.

– Och it-ledningsgruppen för löpande diskussioner om hur vi ska tillvarata de kompetenser vi har.

De flesta talanger är ju faktiskt inte oanade, påpekar hon.

– I ett utvecklingsprojekt är det tydliga leveranser och de extra duktiga märks! Och inom förvaltning är det ”så lite problem som möjligt” och snabba felfixar som är nyckeln.

– Alla som jobbar på SPP IT har också en nära relation till HR, via vår kontaktperson som ger återkoppling och fångar upp signaler.

Sedan gäller det att komma ihåg att utveckling kan vara vitt skilda saker för olika individer: Vissa vill bli specialister medan andra vill bredda sig och några triggas av ledarutveckling.

– I år satsar vi på en utbildning för ledare utan personalansvar. Den tror jag starkt på, säger Lena Tollerz Törn.

Oviss framtid

På SPP IT finns överlag goda möjligheter att tillgodose skilda önskemål om utveckling. Den som vill bli specialist kan fördjupa sig i något han eller hon redan kan – krav, test eller utveckling. Och den som vill bredda sig kan förkovra sig i ett nytt område, exempelvis arkitektur- eller processfrågor. För SPP är det bara bra.

– Vi blir exempelvis mindre sårbara om fler lär sig de smalare områdena, så det ska belönas, säger Lena Tollerz Törn som trots allt känner en viss oro för framtida kompetensbrist.

De nya behoven, sådant som rör integration mot webben och nya kundgränssnitt, är hon inte så orolig för. De kan rekryteras in – kanske direkt från högskolan till och med. Det som kan bli svårare att hitta är personer med kunskap om äldre platttformar, som stordatorutvecklare.

– De vi har idag är jätteduktiga, men många av dem går snart i pen­sion och det kommer inte ut jättemånga nya från högskolan.

Hur det än blir föredrar hon att jobba med anställda i huset.

– Standardiserade uppgifter kan vi mycket väl lägga ut, som en stor del av vår drift och infrastruktur. Men för allt sådant som rör kundnära utveckling vill vi sitta nära resten av SPP.

Historiskt har SPP anlitat många konsulter som ”extra arbetskraft”. Lena Tollerz Törn vill växla spår till att ta in dem vid belastningstoppar eller för extraordinära uppgifter.

– Det gäller att hitta en bra balans där. Och långsiktigt vill jag att det ska vara våra anställda som utför våra ordinarie arbetsuppgifter. Det kan fordra utbildning, men nyckeln är att de som jobbar här ska vilja stanna och känna att de utvecklas och trivs!

Fakta

Hitta mixen. Säkra att du har en bra balans mellan it- och verksamhetskompterens, strateger och doers. Alla kan inte vara Zlatan!

Måna om vilja. Det måste finnas en vilja att utvecklas hos den enskilde individen. Lyft fram den!

Löna talang. Våga släppa fram talangerna. Det är lätt att behandla alla lika, men inte alltid rätt.

Se vad du har! De verkliga talangerna har du redan, det gäller bara att uppmärksamma dem.

Starta enkelt med att ”prata folk” och låt processen mogna in i definition av roller, kompetenser och fokuserade utbildningsinsatser.

Gör som HR säger! Uppfinn inget eget, då blir det oftast bara fel längre fram.

Satsa på befintliga medarbetare i första hand. Alla tjänar på att medarbetare kan göra intern karriär.

Välj de allra bästa när du rekryterar externt. Riktigt bra nya förmågor sporrar och entusias­merar oss som redan är på plats.

Ha stort förtroende för gruppchefer och medarbetare. Den som betros med ansvar kommer att axla det.