It-drivet bonusprogram


Jeff Keisling.

På Pfizer bär it även upp flera kunddrivna framtidsprojekt, exempelvis mobilappar för konsumenter, ett molnbaserat crm-system för plattor, avsett för läkare, samt Ecard – ett lojalitetsprogram vars syfte är att locka till sig nya kunder, särskilt på tillväxtmarknaderna.

Patienterna får ett bonuskort och erbjuds rabatter och vårdinformation i utbyte mot data om sig själva och sina vanor. Inget nytt i detaljhandeln, men helt nytt i läkemedelsindustrin, enligt Jeff Keisling.
– Kunderna får information om våra produkter och ekonomiskt utbyte, och vi får en närmare förståelse för deras beteende och behov, säger han och slår fast att autentiska data är klart bättre än fokusgrupper och andra mer klassiska marknadsföringsverktyg för att göra prognoser.

Förenkling, närmare bestämt av processerna globalt för att minska driftskostnaderna, är en annan av Keislings hjärtefrågor. Hans plan är att föra in gemensamma system för resursplanering, personal, tillverkning och logistik i hela företaget.
– Pfizer kommer att uppnå ”agilitet genom integrering och förenkling”, konstaterar han.

Dessutom brinner han för affärsorientering. Därför har han bland annat instiftat en ny hybridroll, ”affärs-it-ledare” som placerats ut i verksamheten. Personer med den titeln ingår numera i ledningsgrupperna för Pfizers nio affärsenheter och deras ersättning är delvis kopplad till att de når mål inom försäljning, kundrekrytering och andra affärsmål.

I vissa fall är it-sidan också inblandad i anställningen av chefer utanför it. Jeff Keisling intervjuade nyligen en sökande till en klinisk befattning för att ta reda på hans syn på användning av datorstödd analys för att genomföra precisionsmedicin.
– Som CIO är jag intressent i det, så jag ville veta, säger han.
Jeff Keisling berättar att han förde med sig idéerna om ”affärs-it-ledare” och om hur en it-avdelning ska organiseras för att bli affärsorienterad från sin tidigare arbetsgivare Wyeth, som köptes upp av Pfizer 2009. Där hade de prövats med gott resultat.

Umair Haque, ekonom och chef för Havas Media Lab, tycker att det var helt rätt gjort:
– Korspollinering av roller inom och utanför it bidrar till nya affärsidéer, man lär av varandra, säger han.

Han säger också att it ”inte längre handlar främst om att höja effektiviteten, utan om nytänkande kring hur konsumenter och företag ska ta kontakt och skapa relationer”.

It-avdelningen kan dock inte bidra till detta förrän CIO:n har installerat sitt folk där nya affärer tänks ut. Således har Jeff Keisling tänkt helt rätt. För nya affärer – på nya marknader – är precis vad Pfizer behöver.

Kommande omställning

Det råder ingen tvekan om att Kina bör vara rätta stället för framtida affärer. Tillväxten är häpnadsväckande. När storstäder rangordnades efter BNP 2007 låg åtta av de 50 största städerna i Asien. År 2025 spås antalet vara uppe i 20 av 50, enligt McKinsey.

Och enligt konsultföretaget IMS, Institute for Healthcare Informatics, köpte Kina läkemedel för 41 miljarder dollar 2010. Till 2015 förväntas beloppet att nästan ha trefaldigats till 115 miljarder dollar.

Pfizer vill vara redo att tjäna de stora pengarna och Jeff Keisling har valt att rekrytera it-personal i Kina. Det tycks vara en smart strategi. Genom att anställa folk som behärskar nyanserna i landets affärsverksamhet och hur man hanterar kollegor har han lyckats hålla personalomsättningen låg, den är mindre än fem procent.
– Regelbundna kontakter med cheferna på huvudkontoret i USA hjälper också på saken, säger han.

Själv har han sitt kontor i Collegeville i Pennsylvania där det finns ungefär fyratusen anställda. Han pendlar regelbundet till huvudkontoret i New York och han har ofta videosamtal med personal i hela världen, bland annat med kontoret i Kina.
Kommunikation är avgörande i tider då allt förändras, anser han.

– De här människorna känner att de hör ihop med den totala verksamheten på lokal nivå – att de inte bara är en understödjande funktion, utan att de bidrar till att verksamheten i Kina växer med tvåsiffriga tal.

Fakta

Eftersom Pfizers läkemedelspatent håller på att gå ut satsar läkemedelsjätten på it och framväxande marknader, men skär ner på anställda och FoU.

2007:

 • Chuck Williams slutar efter sex år som Pfizers första cto/cio. Han ersätts av Walt Hauck, som hade varit på Pfizer sedan 1995.

2008:
 • Pfizer startar affärsenhet för framväxande marknader. Testar kundkortet eCard med ­patienter i Filippinerna. Walt Hauck slutar som cio och ersätts av interims-cio:n Rich Nossek.

2009:
 • Pfizer påbörjar utvecklingen av CUE, ett molnbaserat kundvårdsprogram för försäljningsagenter som marknadsför läkemedel till läkare.
 • (Oktober) Pfizer förvärvar Wyeth för 68 miljarder dollar och satsar ­ytterligare 569 miljoner dollar på integrering. Jeff Keisling, tidigare cio på Wyeth, utses till cio på Pfizer och ersätter Rich Nossek.

2010:

 • Pfizer satsar ytterligare en ­miljard dollar på integration av Wyeth och fullföljer 500 projekt. Når två miljarder ­dollar i minskade kostnader.
 • Utgifterna för forskning och utveckling är 9,4 miljarder dollar.
 • (December) Vd:n Jeff Kindler säger upp sig under tryck från styrelsen samtidigt som andra höga chefer uppges agera för byte på toppen.
 • Ian Read, tidigare chef för Pfizers biofarmaceutiska verksamhet, tar över och fortsätter de besparingsplaner som redan påbörjats.
 • Antalet anställda uppgår till 110 600, en minskning på 10 100 sedan förvärvet av Wyeth i oktober 2009.

2011:
 • Pfizer planerar att minska utgifterna för FoU med mellan 1,1 miljarder och 1,4 miljarder dollar till mellan 8–8,5 miljarder dollar.
 • (November) Patentet på Lipitor går ut.

2012:
 • Pfizer planerar kostnadsnedskärningar med 4–5 miljarder dollar till årets slut. I det ingår 1,5–2 miljarder dollar från FoU, där budgeten skärs ner till 6,5–7 miljarder dollar.

2019:

 • Patentet på Viagra går ut.