Under förra året rullade Gazprom Marketing and Trading ut ett globalt SAP-system, samtidigt som man uppgraderade sin plattform för handel med gas och byggde ett system för att integrera de båda system.

- Det är vanligtvis så det fungerar på GM&T, säger Rob Pringle, CIO på Gazprom Marketing and Trading som utgör en del av det ryska statsägda gasbolaget Gazprom, världens största naturgas-bolag.

Koncernen handlar med olja, gas, el, krediter kol och utländsk valuta. Man levererar dessutom energi till 10 000 företagskunder i Europa. Bland dessa finns detaljhandelsgruppen Arcadia, Domino 's Pizza och Odeons biografer.

När företaget startade 1999 hade man bara två anställda och det är först under senare år som bolaget börjat växa på allvar. Idag är man ett multinationellt företag med 800 anställda och på it-avdelningen arbetar 150 personer i Manchester och Singapore.

- Företagskulturen är väldigt dynamisk, och det har gjort det möjligt för it-avdelningen att göra saker snabbt, mycket snabbare än vad som är möjligt på andra företag, säger Rob Pringle.

För att komma ifatt konkurrenter som BP och Shell har GM&T tvingats vara snabbrörliga.

- Medan de flesta av våra konkurrenter driver mogna verksamheter har vi varit tvungna att snabbt bestämma vad som ska utgöra grunden för vår kärnverksamhet och utgå från våra förutsättningar.

Ny handelsplattform

Som CIO för global it har Rob Pringle ansvar för alla aspekter av it, från organisation till leverans. I ryggen har han mer än 20 års erfarenhet av it inom energibranschen.

Efter att ha studerat administration och datavetenskap vid Aston University började han arbeta med it-lösningar på British Gas samtidigt som liberaliseringen av den brittiska gas-och elmarknaden tog fart på 1990-talet.

Därefter kom han till ABB där han var ansvarig för marknadsföring och utveckling av detaljhandelslösningar för de nya företagen på den konkurrensutsatta energimarknaden.

Innan han började på GM&T tillbringade Rob Pringle 10 år på det brittiska energibolaget Centrica där han hade en rad olika roller inom energihandel. Han var också chef för arkitektur inom Centricas affärsenhet.

När han kom till GM&T i början av 2009 var Rob Pringles första prioritet att utveckla tydliga processer för hantering av projekt, förankra projekten hos ledningen och hålla tidsramar och budget vid implementering av nya system.

På bara ett år genomförde han GM&Ts största it-projekt hittills, implementeringen av en ny handelsplattform för energi, kol, valuta- och annan finansiella handel.

Den nya plattformen, ”Gazprom Global Trading Platform”, gör det möjligt för GM&T att göra affärer dygnet runt, oavsett om aktiviteterna äger rum i London, Houston eller Singapore.

Efter att ha övervägt att utveckla systemet internt valde Rob Pringle att satsa på en snabb utrullning av off-the-shelf-plattformen Endur från Openlink. Till sin hjälp hade han specialistkompetens systemintegratören Baringa.

Den första fasen av projektet, valutahandeln och finansiella produkter, lanserades efter bara 12 månader, i december 2011.

Att hålla projektet enkelt och minimera anpassningstiden var nödvändigt för att kunna rulla ut projektet så snabbt menar Rob Pringle.

- Vi var oerhört fokuserade på vad vi ville att produkten skulle åstadkomma och vi la ner en hel del tid på att få det rätt.

Teamet valde att bygga handelsplattformen på Gazproms redan existerande Windows-infrastruktur. Istället för att följa praxis och rulla ut nya versioner av plattformen på varje plats, beslutade teamet att man skulle bygga en enda version av programvaran och applicera den på samtliga geografiska områden.

-Det är samma metod som stora organisationer som BP eller Shell använder. Det gör det möjligt att rulla ut system mycket snabbare, säger Rob Pringle.

Det finns få off-the-shelf-lösningar för gashandel tillgängliga på marknaden så när det kom till att ta fram ett system för handel av flytande naturgas, valde Rob Pringle och hans team att utveckla en egen lösning.

GM&T samarbetade med Planlogic, ett företag som skräddarsyr kodbibliotek, något som gjorde det möjligt att bygga systemet snabbt.

- Den nya handelsplattformen gör det möjligt för GM&T att handla med skeppslaster av flytande gas. Även om den hanterar betydligt färre affärer än GM&T-plattformen är värdet av varje enskild affär enormt, säger Rob Pringle.

Efter bara 10 månader hade it-avdelningen fått projektet att rulla.
- Det är branschrekord, säger Rob Pringle som förklarar framgångarna med att relationerna mellan kärnverksamheten, it och den externa leverantören var så bra.

Agila metoder för snabb leverans

För att kunna leverera mjukvara snabbt använder sig Rob Pringle och hans team av agila metoder. Men en förutsättning för att det ska fungera är att hela företaget är flexibelt menar han.

- Det är ingen mening med att ha agil utveckling om du inte har en flexibel infrastruktur, smidig hantering och en flexibel ledning som godkänner business case i rätt tid.

Det är också viktigt att it-avdelningen har den yttersta kontrollen och det yttersta ansvaret för att leverera projektet i tid menar Rob Pringle.

- Att bara lämna över nycklarna och ett fastpris-kontrakt till en extern leverantör innebär inte att riskerna försvinner från din organisation.

På GM&T har man valt att själva stå för förvaltning och drift av hård- och mjukvara i företagets datacenter i Storbritannien och Singapore.

- När vi själva har överblick över våra resurser och vår tekniska infrastruktur blir det lättare att göra snabba utrullningar.

Hantera flera projekt
samtidigt

It-avdelningens nära samarbete med resten av verksamheten är särskilt viktigt när GM&T ska rulla ut flera projekt samtidigt.

Bara två veckor före lanseringen av gashandels-systemet, i oktober 2011, avslutade it-avdelningen utrullingen av ett SAP-system för att hantera ekonomi, upphandling och mänskliga resurser. Samma månad rullade man också ut en integrationsplattform som knyter samman handelsplattformarna med ekonomisystem och leverantörer och ger information om marknaden i realtid.

- I oktober hade vi många viktiga leveranser och det gick väldigt bra trots att vi samtidigt drev den övriga verksamheten och fortsatte förändringsarbetet med våra befintliga plattformar, säger Rob Pringle.

Nu när de viktigaste it-plattformar är på plats planerar Rob Pringle att bygga på sin kompetens och lära sig mer om andra delar av verksamheten.

- I år går vi in i en skördefas. Vi har byggt de här stora plattformarna från grunden och nästa steg är att utvinna mer affärsvärde från dem.

Personalutveckling är en annan viktig prioritet för Rob Pringle som planerar att utöka it-avdelningen med 10 procent under 2012.

- Professionell utveckling inom it är väldigt viktig för mig och för organisationen. It-avdelningen måste hålla jämn takt med tillväxten av vår verksamhet, samtidigt som vi måste hålla nere de strukturella kostnaderna för it.

Bland de tekniska prioriteringarna finns ett BI-projekt där man ska hämta affärsdata från SAP och utnyttja den för att hjälpa företaget att bli mer effektivt.
Det finns också planer på att införa landspecifika plattformar för marknader som Tyskland, där handeln skiljer sig väldigt mycket från Storbritannien.

Ett annat projekt man arbetar med syftar till att hjälpa GM&T att möta regleringar och hantera risker.

- Att hålla jämna steg med tillväxten av vår verksamhet och möta de krav verksamheten ställer, samtidigt som vi håller nere kostnaderna för it, det är de utmaningar vi ständigt brottas, säger Rob Pringle.

Av: IDG News