Ipads dominans över Android-plattor på företagen växte ännu mer under första kvartalet 2012, enligt en studie från Good Technology. Ipad står nu för så mycket som 97,3 procent av företagsplattorna.

Good Technology är ett företag som tillhandahåller administrationslösningar för mobila enheter, och siffrorna kommer från statistik över vad deras kunder använder. Kunderna finns i många olika länder, men är övervägande amerikanska, vilket kan tänkas påverka siffran.

Förra kvartalet hade Ipad ”bara” 94,7 procent av företagsmarknaden, och Android hade strax över 5,0 procent. Androids procentsats har nu fallit till 2,7.

Den vanligaste modellen är Ipad 2, men trean – ”den nya Ipad” – kommer starkt, trots sin korta tid på marknaden. Den är redan den fjärde vanligaste mobila enheten på företagen – mobiltelefoner inräknade.

IDG News