Kommer framtiden innebära att CIO:er blir snabbare, bättre och starkare än idag? Eller kommer andra chefer att lära sig mer om it, och kommer de i så fall att välja att plocka in molnföretag som gör allt medan den stackars CIO:n får gå och slå dank fram till pensionen?

Nu får det vara slut med pratet om den utrotningshotade CIO:n. När teknik är involverad i nästan varje produkt eller tjänst, när den väver samman ekonomi och industri i en allt mer globaliserad värld kommer CIOn att fortsätta spela en viktig, om än annorlunda roll. Det menar en rad topp-CIO:er som IDG News har pratat med.

För att få en överblick över de många tekniska, ekonomiska, sociala och politiska faktorer som skapar CIO-rollen har IDG News intervjuat såväl framgångsrika CIO:er med djup kunskap om affären och marknaden, som framtidens stjärnskott bland it-ledare.

Bland de tillfrågade finns inte mycket stöd för den enkla teorin som säger att CIO-rollen kommer att bli delas upp i en CTO- och CIO-roll som arbetar i par.

– CIO:er har ofta CTO:er som rapporterar till dem men det är inte troligt att de båda rollerna kommer att få samma status, säger Dave Weick, CIO på McDonald's.

– En sådan uppdelning skulle skapa en icke önskvärd distans mellan teknik och informationsstrategi, och förmodligen leda till att beslutsfattandet går långsammare och blir mindre effektivt.

Dagens stora tekniska utmaningar, molnet, sociala medier, Big Data och den konsumentledda teknikutvecklingen kommer inte att påverka CIO-rollen i grunden. Åtminstone inte de topp-CIO:er som redan vet att deras jobb är att hantera förändring och inte teknik och att sätta strategier och inte tröskelvärden för servrar.

Däremot kommer den nya tekniken att tillåta företag att fortsätta skapa nya produkter och interagera med kunderna på viktiga sätt, precis som ny teknik gjort i alla tider.

Handlingskraft och förmåga att hantera stora förändringar är det som blir avgörande för hur effektiv en CIO blir i framtiden. Det menar Steve Rubinow, CIO på teknikleverantören FX Alliance.

– CIO:er har alltid, och ska alltid, följa med i teknikutvecklingen och kunna avgöra när tiden är inne för att lansera ny teknik på företaget, och avgöra vilken teknik som gynnar affären.

Om 5 år är CIO:n en entreprenör som kan inspirera personal över hela världen och övertala it-leverantörer att samarbete. Den nye CIO:n kommer att bli en ”in-house futurist” och hans eller hennes insatser kommer att mätas med samma finansiella måttstock som andra chefers, men till skillnad från dem kommer han eller hon att behöva visa framfötterna inom ytterligare ett område: innovation.

Redan idag finns CIO:er som kan stå modell för framtidens CIO.

Tim Theriault, CIO på apotekskedjan Walgreens, skulle kunna utgöra en prototyp för den förändrade CIO-rollen.

Theriault hjälper till att ändra inriktning på företaget som från att vara en renodlad apotekskedja också ska innefatta hälsoprodukter och vissa dagligvaror. Företagets kunder ska kunna få personlig hälsoinformation och själva vara med och välja vilka mediciner de ska ta och vilken typ av mat de ska äta.

Tim Theriaults uppgift är att skapa en ny affärslinje med ett projekt som kallas HealthCloud och som använder Big Data-analysverktyg för att kombinera kundinformation på nya sätt och erbjuda kunderna tillgång till informationen via molnet.

– Om du vill kunna påverka måste du vara mångfacetterad, dina politiska åsikter måste gå i linje med företagsledarnas för att de ska accepterar din input, säger Theriault.

En drivkraft hos många CIO:er är att ha inflytande på företaget. Men för att få vara med och kunna påverka måste du agera smart och vara flexibel. Tekniksmarta CIO:er slår ut reaktionära it-chefer innan år 2017 och den som vill vara kvar i leken då måste klara av att hantera fem olika roller. Här kommer de:

1. Entreprenör
2. Länka samman
3. Global talangscout
4. Futurist
5. Mästare på att mäta