Catherine Miller, Sektionschef trafiknära it, SL: ”Mycket ska vara klart före sommaren”

Hur ser din att-göra-lista ut inför sommaren?

– Först på listan är sätta budgetram för 2013 och se till att grunden för verksamhetsplaneringen 2013 är klar. Halvårsrapporteringen måste också vara färdig.

– Sedan måste jag se till att det finns en tillförordnad som kan ta min plats under semestern och att de viktiga saker som måste pågå under sommaren är ordnade. 

–- På det privata planet handlar det om att få in skolavslutning, dagisavslutning och planera detaljerna inför sommar resorna.

Måste du finnas till hands under semestern eller kan du koppla bort jobbat totalt?

– Jag kommer att kolla mejl och nödvändiga fakturor under hela semester. För övriga arbetsuppgifter har jag en tillförordnad.

Finns det några uppgifter på it-avdelningen som lämpar sig speciellt bra under sommaren?

–- Ja det finns en del som skulle passa bra att göra under sommaren men samtidigt är det ju viktigt att personalen får sin semester.

Vad ska du göra i sommar?

– Jag kommer att tillbringa semestern i vår sommarstuga.