Kvalitet pris, säkerhet och flexibilitet är de egenskaper som skattas högst hos molnleverantören.

Den största utmaningen med molnlösningar anses vara risken för att obehöriga kommer åt känslig företagsinformation. På andra plats kommer osäkerhet kring formatet av back-up. Detta beror på att det ofta kan vara svårt att få besked från molnleverantörerna vart data fysiskt lagras, till och med i vilket land detta sker.

De juridiska aspekterna kring molnet och hur data får lagras är en viktig fråga för CIO:er.

När det gäller frågan kring hur svenska företag vill att en leverantörer
stödjer övergången till molnet uppger majoriteten att de önskar hjälp med att komplettera sitt it-landskap med färdiga molntjänster.

80 procent av de företag som satsat på molnlösningar uppges vara nöjda med de tjänster de implementerat.

De är i första hand större företag som gjort investeringar i molnet men ett ökat intresse märks nu också bland de små och medelstora företagen.