– Big data är den nya oljan, Business Analytics och industrialiseringen av informationshanteringen är det som kommer att ge energi åt ekonomin i framtiden!

Det säger SAS Institutes globala vice vd Mikael Hagström med anledning av att SAS nya analysteknik HPA, High-Performance Analytics presenterades vid en presskonferns i Frösunda idag, där även amerikanske vd:n och grundaren Jim Goodnight var på plats.

Enligt Mikael Hagström är Big data något alla CIO:er måste förhålla sig till, eftersom lagring är en av de största kostnaderna då det gäller it. Och eftersom datamängderna ökar exponentiellt - för två år sedan fanns inte 90 procent av världens data...

Han beskriver HPA-mjukvaran som ”det verktyg som göra det möjligt att få ut värdet av Big data.”

- Hyper connectivity, realtidsdialog och high performance i kombination gör att man kan kapitalisera värdet i data.

- Det gör det möjligt för CIO:er att erbjuda medarbetare ”hjälp till sjäv-hjälp”, CIO:n får en centralmiljö där folk kan hjälpa sig själva istället för att han eller hon går ut och skapar olika avdelningslösningar.

Många användningsområden

Efterson datan ligger kvar i minnet, istället för på en hårddisk, kan man samtidigt komma bort från de traditionella miljöerna för hantering av data säger Mikael Hagström.

- Det jag och andra lärde oss då vi läste it var lösningar som gick ut på att jobba runt minnesbegränsningar genom att göra indexeringar, subjektorienterade strukturer och så vidare. Idag behöver vi inte den typen av lösningar eftersom vi kommit till en punkt där man kan köpa den nya typen av analys-teknik för priset av en personbil och köra allting direkt ur minnet. Idag flyttar vi inte data till processen, vi flyttar processen till datan.

Den nya typen av datahantering kommer också leda till att företag får en annan typ av kontakt med kunden menar Mikael Hagström.

- Eftersom hanteringen går så snabbt kan den som har kundkontakten på en bank direkt få den kundinformation som krävs för att godkänna ett lån.

-Inom handel satsar man idag på de mest lojala kunderna. Men om man kan veta saker om konkurrenterna som de inte själva vet kan man helt plötsligt locka över kunder.

Om man ser på offentliga myndigheter, till exempel sjukvården finns otroligt mycket som tekniken skulle kunna bidra med säger Mikael Hagström.

- WHO fastslår att över 30 procent av kostnaderna för sjukvård går till behandlingar som bygger på fel beslut. Om sjukvårdspersonal skulle ha tillgång till information om vad andra doktorer har gjort i liknande situationer, utan att vara begränsade till ett hälsosystem, skulle det innebära enorma fördelar.

Ett annat viktigt område där business analysteknik spelar en viktig roll är datasäkerhet menar Mikael Hagström.

- Om vi drabbas av en cyberkris blir den förmodligen värre än någon ekonomisk kris vi upplevt, och det är bara en tidsfråga innan det inträffar.

- Det traditionella, regelbaserade systemen med brandväggar är förlegat. Om man vill komma till rätta med problemet med dataintrång måste man lägga en mer ambitiös agenda och följa trender och strömningar på samma sätt som man gör när man arbetar med antiterrorism.

Analysteknik för samhället

Om man vidgar sina vyer finns ett obegränsat antal användningsområden för Big Data-analys menar Mikael Hagström.

- Om vi kan hantera mänsklighetens komplexitet genom att analysera hyperkomplexa miljöer har vi plötsligt en plattform som vi kan använda för att exempelvis hjälpa ett krigsdrabbat område att lösa en konflikt runt en vattenfråga.

Mikael Hagsröm berätter att SAS Institute tagit fram komplexa analyser för kärnkraft och hjälpt engelska brandkåren att förutse vart skogsbränder kommer att utbryta.

I England har man också varit med att skapa ett framgångsrikt system för att rehabilitera alkoholister genom att individanpassa program så att brukaren hamnat på en passande institution vid den tidpunkt när han eller hon varit mest mottaglig för behandling. I USA har man tagit fram en lösning för att identifiera barn som utsatts för övergrepp. Systemet bygger på samma metod som man använder för att ta fram gärningsmannaprofiler, men det man tar fram är en ”offerprofil”.

- Forskare, barnpsykologer och andra som arbetar professionellt med den här typen av frågor har visat på en rad indikationer som ligger till grund för parametrarna.

- Det här systemet har gett ett enormt bra resultat då det kommer till att identifiera barn som är utsatta, säger Mikael Hagström som dock vill understryka att SAS Institute endast bidrar till att ta fram de tekniska lösningarna som krävs för att analysera materialet.

- Det här handlar om stora och viktiga samhällsfrågor och det är ingenting vi driver på egen hand, det vi gör är att stå för programvaran och bidra med verktyg som kan användas för ett nytt angreppssätt.

- Jag tycker personligen att det är väldigt intressant när man kan använda dataanalys för att visa på annorlunda lösningar som kan integreras i samhället. Men det här är förstås en väldigt marginell del av SAS Institutes verksamhet.

Big Data och industrialiseringen av informationshanteringen är det som kommer att driva ekonomin i framtiden. Men analystekniken kommer dessutom att bidra till att lösa komplicerade samhällsfrågor och skapa en bättre värld.