Sven Hamrefors är professor i innovation vid Mälardalens Högskola. Han menar att vi befinner oss i en ny epok där den klassiska idén om värdekedjan som produktionsmodell bytts mot värdenätverk.
– Värdekedjorna innebar att man samarbetade i linjära förlopp: A producerade något som B förädlade, C sålde och D konsumerade, säger Sven Hamrefors.

Den här typen av värdekedjor har också funnits inom organisationer menar Sven Hamrefors, men under de senaste tio åren har hela strukturen förändrats.
– Det som har hänt under det senaste decenniet är att de som ska konsumera värdet har upptäckt att det finns alternativ.

En för alla, alla för en

I och med att information finns mer lättillgänglig har konsumenterna blivit allt kunnigare och det har lett till att de ställer nya, mer mångtydiga krav. Det skapar oreda i värdekedjorna som bygger på att aktörernas aktiviteter styr kedjan.

– Om någon efterfrågar något annat än det aktörerna producerar blir det väldigt besvärligt. En värdekedja behöver stabilitet och förutsägbarhet.

För att möta de nya kraven från kunderna söker företagen nya samarbetspartners utanför kedjan, som kan hjälpa dem att tillfredsställa kundernas behov.

– Man börjar outsourca och hitta vägar och samarbeten som man inte haft tidigare och då skapas en nätverksstruktur som bryter mot logiken i kedjan, säger Sven Hamrefors.

För företagens del är den stora skillnaden att man inte längre kan se sig själv som en kugge i ett maskineri, och bara bry sig om sin egen del och sin egen affär.

– Man måste bry sig om hur hela nätverket fungerar och ha en helhetssyn. Det gör det strategiska synsättet annorlunda. Nu uppstår aktörer och aktiviteter som vi inte sett tidigare och som arbetar med att bygga hela nätverkets aktivitet, inte bara sin egen.

Som exempel nämner Sven Hamrefors Apples Iphone och Ipad.

– När Iphone kom så sa Nokia: ”Det kommer inte att bli något problem, för det är ingen bra telefon” och ser man den här apparaten som enbart en telefon så är den sämre än många konkurrenter.

– Men Iphonen är ett helt annat koncept. Värdeskapandet i en Iphone ligger inte så mycket i själva apparaten utan i det nätverk som uppstått runt omkring den, med folk som tillverkar appar och interagerar på tusen olika sätt.

– Detta gör också att Apple måste ha hela värdenätverket i åtanke när man utvecklar konceptet. Även samarbetspartners, de som bygger apparna och konsumenterna måste gynnas av konceptet.
Svårt att behålla kontrollen

Hur gör man då för att bibehålla kontrollen och styra samarbeten i en nätverksvärld? På den frågan finns inget enkelt svar menar Sven Hamrefors.
– I den gamla världen som byggde på värdekedjor kunde management-böckerna ge käcka tips på hur man skulle göra för att det skulle gå bra. Men när världen blir värdenätverk är det inte längre lika lätt. Eftersom alla aktörer är beroende av varandra och konstrueras av nätverket blir varje situation tämligen unik.

Men det finns ändå vissa förmågor som organisationer bör utveckla för att klara sig i den nya nätverksvärlden. Innovationsförmåga som gynnar alla i nätverket är en sådan förmåga.
– Det andra man måste utveckla är ett entreprenöriellt förhållningssätt, säger Sven Hamrefors.
– Entreprenörskap handlar om att kombinera resurser på ett sådant sätt att man kan öka värdeskapandet. Det innebär att chefer måste få medarbetarna att gå ifrån det synsätt där var och en sköter sitt, som en kugge i ett hjul. I ett värdenätverk krävs en betydligt större helhetssyn på alla nivåer.

Samverkanslogik är ett annat område som organisationerna bör arbeta med, menar Sven Hamrefors.
– Man måste utveckla en processmiljö som är internt effektiv men även effektiv mot omvärlden genom att vara flexibel och föränderlig. Du måste vara hyfsat lean i din organisation och ha ett mer väloljat maskineri i dina processer än vad som krävdes för den traditionella värdekedjan.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning