Rollspel

Att arbeta i nätverk innebär också att transparensen ökar betydligt och detta är något som ingen företagsledning har råd att bortse från, menar Sven Hamrefors.
– Dels krävs en transparens för att de människor som arbetar inom organisationen ska se sammanhanget och helheten i detta komplexa system. Det kan handla om väldigt konkreta saker som hur man definierar sin verksamhetsidé.

– Då det kommer till värdenätverk ser man verksamhetsidén mer som vilken roll man ska spela i värdenätverket än vad man ska tillhandahålla. Ju mer intelligent man kommunicerar företagets roll till medarbetare och samarbetspartners, desto bättre lyckas man i nätverket.

Just rolltänket är väldigt viktigt i en värdenätverksvärld, menar Sven Hamrefors.
– Väldigt många ledningar är fortfarande fast i operativt tänkande. De tänker: ”Vi gör det vi gör och försöker hitta något sammanhang där vi kan göra det bra”. Men i den nya världen måste man tänka: ”Det vi gör i dag kommer vi inte att göra imorgon, men den rollen vi spelar idag ska vi spela imorgon.” Det man gör förändras men den roll man spelar i nätverket måste förbli stabil.

Transparens och kunskapsöverföring

En annan aspekt av den ökade transparensen är att det är oerhört mycket lättare för ett företag att rasera sitt goda rykte.
– För att ett företag ska bli framgångsrikt i den här typen av miljö måste man verkligen bygga organisationer där människor tycker om att vara. De måste vara klart motiverande och man måste ta jämställdhet och jämlikhet på allvar och ha rättvisa befordringsvägar.

– Med nätverkssamhället följer en oerhörd transparens som straffar stenhårt när man inte lever upp till det man lovar. Att försöka gömma saker och sopa problem under mattan är väldigt farligt i den här världen.

Något annat som är viktigt för organisationer i ett värdenätverk är de processer man har för kunskapsöverföring menar Sven Hamrefors.
– Det handlar om att få in bredd och vara med i de rätta kunskapsnätverken, men också om att kunna hantera stora informationsmängder. Man måste få tag i intressant kunskap för att kunna vara innovativ och hänga med.

– Det här innebär också att man måste kunna förädla den information man får in så att den blir relevant för organisationen. För att kunna göra det krävs att man har operativa kunskapsnätverk i organisationen som samlar in och tar hand om information så att den snabbt blir operativ och användbar.

I en nätverksvärld går allt väldigt fort. Här hinner företagen inte sitta hemma på sin kammare och utveckla produkter, istället går man snabbt ut och testar produkter tillsammans med kunder och samarbetspartners.

– Det betyder att man snabbt måste omsätta det man håller på med till något som är operativt intressant, säger Sven Hamrefors.
– Vi befinner oss nu i en annorlunda värld som många inte har upplevt tidigare och det är väldigt farligt om företagsledningen sitter och tror att de är i en värld av värdekedjor och beter sig därefter.