Inför vår Global Sourcing-konferens på Grand Hôtel i Stockholm den 15 maj genomförde vi en enkät om offshore outsourcing på vår webbplats. Ett 100-tal personer med helt eller delat it-ansvar svarade på enkäten under april 2012. Det här är deras svar.

Det vanligaste under ”Annat land” visade sig vara Filippinerna.