Europeiska företag planerar att skicka nästan en tredjedel av it-budgeten upp i molnet under kommande 18-månader, enligt en studie från Vmware och amerikanska IDG:s undersökningsbyrå IDG Research Services.

It-ledare på 455 företag (250 anställda och uppåt) i EMEA-regionen uppgav att i genomsnitt 31 procent av it-budgeten viks åt molnlösningar. Det är en ökning från en jämförbar undersökning år 2010, då siffran var 26 procent.

84 procent av företagen ”prioriterar” molnet och 56 procent prioriterar det högt eller mycket högt, enligt studien. Hälften av molnarbetet sker i privata moln, en fjärdedel i de publika molnen och en fjärdedel i hybridlösningar.

Det största abret är alltjämt detsamma: 52 procent uppger att säkerhetsfrågan är det största hindret för att lägga saker och ting i molnet.