Arvid Johansson, CIO, SATS

Har ditt företag några värderord som ni jobbar efter?

– Ja, det har vi. "Get in" är ett motto för SATS varumärke och kärnmodell. Alla inom organisationen behöver veta, förstå och agera i enlighet med SATS värderingar som är:

  • ”Glädjespridande”: Vi ska ha leende och positiva medarbetare och en positiv attityd både internt och externt.
  • ”Energiska”: Vi får energi genom att ge energi. Vi ska ha en energisk utstrålning och leva som vi lär.
  • ”Trygga”: Kompetenta medarbetare får våra medlemmar att känna sig trygga. Bra information och vägledning minskar osäkerhet.
  • ”Inkluderande”: Alla ska vara inkluderade. Vi vill hjälpa våra medlemma att uppnå god hälsa och välbefinnande och minska fokus på den perfekta kroppen.
  • ”Nytänkande”: För att vara en drivkraft måste vi vara nytänkande och öppna för förändring.