”Gartner säger att det här segmentet av marknaden kommer växa kraftigt under de närmaste tre åren.”

Platsen är Losta Golfklubb, i den natursköna miljön mellan Gardermoen och Oslo. Mannen som talar heter Andy Kyte och jobbar som analytiker på amerikanska Gartner. Han är inhyrd av IT-företaget Mercury Interactive som samlat ett femtiotal svenska kunder och ett tiotal journalister. Solen skiner på greenerna och de flesta verkar minst sagt nöjda över att få byta ut en rutinmässig dag på kontoret mot en dag i grannlandet med golfklubborna i högsta hugg.

På resan från Arlanda har det mesta snacket handlat om golf och handikapp. Men det egentliga syftet sägs naturligtvis vara att lyssna på det budskap som leverantören är angelägen att föra ut. Så angelägen att man gladeligen betalar kunder och journalister både för resa, uppehälle och golfspel. Samt en ansenlig summa pengar till Gartner och dess analytiker. Men det är det förmodligen värt.

De stora analysfirmorna, med Gartner i spetsen, är utan tvekan dagens sanningsvittnen. Det är något närmast religiöst över de självsäkra analytikernas uppenbarelse – särskilt när de talar om sitt företag i tredje person. Alla känner igen den mantralika formuleringen; ”Gartner säger...” Mer behövs inte för att ge tyngd åt en profetia. Budskapen snappas raskt upp av journalister – inte minst av oss på CIO Sweden – och sprids som ringar på vattnet i hela världen. Det måste ändå kallas makt.

I det storlsagna konferensrummet låter Mercury Interactive meddela sina kunder och de journalister – förmodligen golfintresserade sådana – som finns på plats, att det enda som kan rädda deras företag ur den stenhårda ekonomiska krisen heter BTO, Business Technology Optimization. Företagets representant förklarar att BTO är en helt ”ny affärsstrategi som utvidgar principerna för kvalitetsstyrning i nyckelfaserna av IT-tjänsters livscykel”.

När det är Gartneranalytikern Andy Kytes tur talar han i allmänna ordalag om affärsstrategier och hur man på bästa sätt får ut ett värde ur sina IT-investeringar. Han nämner aldrig termen BTO, men talar så pass övergripande och generellt att de efterföljande talarna inte har några problem att fylla i luckorna till Mercury Interactives eget budskap. Efter lunchen är det dags för en shotgunstart-turnering på golfbanan.

Alla som varit på en IT-leverantörs tillställning känner igen sig. Och alla lär ha ställt sig samma frågor. Vem betalar analytikerna? Vems ärenden går de och var ligger makten, är det leverantörerna eller analytikerna som ytterst sätter agendan. Vems budskap är det vi hör?

Steve Prentice är Europas högsta chef för Gartners forskning. Det är kort sagt han som bestämmer över de drygt tusen analytiker som finns baserade i Europa. Han inser dilemmat med att ha händerna i fickorna hos de leverantörer man är satt att bevaka från sina övriga kunder – slutanvändarna. Han håller däremot inte med om att det skulle vara något allvarligt problem.
– Vårt oberoende är det värdefullaste vi har. Vi skulle aldrig riskera att förlora det, eller ens riskera själva misstanken om att inte vara oberoende. Och vi tror alltså att våra kunder, det vill säga slutanvändarna av IT, litar på oss fullt ut. Trots att vi, mycket riktigt, får en del av vår inkomst från de leverantörer som vi är satta att bevaka, säger han.

Det finns alltså, enligt Steve Prentice, ingen dold agenda eller något avtal mellan analytiker och leverantör när analytikern köps in för att tala på seminarier eller konferenser. Däremot finns strikta regler för vad analytikerna får säga och vad de inte får säga i sådana här sammanhang.
– Gartner förmedlar alltid sin egen syn på världen. Vi säger vad vi tror helt enkelt. Men när vi får betalt från en leverantör pratar vi alltid om generella marknadstrender. Aldrig om enskilda leverantörer och deras verksamhet. Och aldrig heller om deras konkurrenter. Vi är som sagt väldigt måna om att behålla vårt oberoende och förtroendet hos slutanvändarna.
– Frågan man kan ställa är om leverantörerna använder oss? Svaret på den frågan är självklart ja! Men vi skulle aldrig låta en leverantör påverka oss i vilket budskap vi för ut.

För att tydliggöra hur viktig frågan är hänvisar Steve Prentice till Gartners affärsmodell, företaget är indelat i tre affärsområden; Research, som arbetar med analyser och rapporter, Consulting/Measurement, som står för konsultverksamhet och benchmarking samt Events, som arrangerar konferenser och seminarier. De tveklöst största inkomsterna kommer från försäljning av forskningsrapporter – Reserach står för 56 procent av intäkterna. Den näst största inkomstposten är konsulttjänster som står för 32 procent. Events drar in 12 procent, men konferenserna ifråga hålls i huvudsak i egen regi, bara en bråkdel kommer från leverantörers evenemang. Som Steve Prentice själv uttrycker det:
– Man sågar inte av grenen man sitter på.

Men om nu inkomsterna från leverantörerna är så obetydliga – varför riskerar man sitt goda namn genom att ställa upp på deras lanserin­gar? Hur man än formulerar sig finns risken att förlora sin trovärdighet. Och att alla de företag som köper analyshusens rapporter och tjänster, de verkligt stora kunderna, litar fullt ut på dem är inte riktigt sant.

I en undersökning gjord av vår modertidning, amerikanska CIO Magazine, tillfrågades 200 CIOer om vad de tyckte om analysfirmorna de använde sig av. 80 procent av de tillfrågade trodde att informationen de fick från sina analytiker var någorlunda objektiv. Men bara tre procent trodde att analytikerna var fullständigt objektiva.

I Sverige finns ingen jämförbar undersökning. Bland de CIOer vi talat med inför den här artikeln verkar de flesta ha ett relativt stort förtroende för anlaysfirmorna. Daniel Magnusson, CIO på Stockholms Handelshögskola, säger att han tror att analytikerna har integritet, men medger samtidigt att det finns ett slags ”spelets regler” som de följer.
– Leverantören bjuder helt enkelt inte in dem om de inte säger rätt saker. Skulle Gartner säga att IBM kommer gå i konkurs inom tre år så kommer inte IBM att bjuda in Gartner till sina seminarier. När man går på seminarier och lyssnar på analytiker ellet läser deras rapporter måste man självklart vara medveten om hur det funkar och vem som betalar notan.

Oron över att analyshusen inte ska vara totalt oberoende, ett krav som bör kunna ställas, är faktiskt befogad. Enligt CIO Magazine kommer en allt större del av analysfirmornas intäkter från konsultverksamheten, ett arbete de ofta utför tillsammans med leverantörer kring deras produkter. Samma analysfirma byter sedan kostym och skriver rapporter om samma leverantör och säljer informationen som oberoende forskning till användarna. Många analysfirmor tillåter också leverantörer att själva författa rapporter, så kallade ”white papers”, om särskilda tekniska områden där det inte är helt ovanligt att leverantörens egna produkter nämns som i förbifarten. Dessa ”whitepapers” används sedan av analysfirmornas analytiker som oberoende källor i deras egen forskning. Det kan alltså i slutändan vara leverantören som betalat för den forskning som presenteras som oberoende forskningsresultat av en analysfirma. Som kund får du aldrig veta hur det ligger till.

Oddvar Skrebergene, som är chef för Gartners nordiska konsultverksamhet, håller inte med om att den dubbla sitsen, att vara både konsult och analytiker, skulle vara ett problem. Även han betonar oberoendet.
– Visst drar vi nytta av varandra, våra konsulter utgår från våra analytikers research samtidigt som analytikerna kan få informationsunderlag från konsulterna, men till skillnad från många andra konsultföretag är vi helt teknologi- och leverantörsoberoende, det är väldigt viktigt för oss. Gartner applicerar sin research på kunderna inför stora förändringsprojekt, vi lär upp dem så att de kan fatta rätt beslut.

Ett annat trovärdighetsproblem är att endast ett fåtal analysföretag har regler för sina analytikers aktieinnehav. Analytiker kan alltså mycket väl ha aktier i de företag de skriver om. Här är emellertid Gartner och Forrester Research två av undantagen där analytikerna inte på några villkor får äga aktier i företag som de bevakar. Om något så­­dant uppdagas leder det enligt Gartner omedelbart till uppsägning.

Sida 1 / 3

Innehållsförteckning