Meta Group är ett annat välkänt analysföretag, grundat 1989 av avhoppade Gartneranalytikern Dale Kutnick. Företagets amerikanska chefsanalytiker David Yockelsson tycker precis som Gartners Steve Prentice att farhågorna för analyshusens beroendeställning är överdrivna. Han säger kort och gott att en CIO är tillräckligt smart för att genomskåda dem om det skulle finnas några oegentligheter.

– Visst, vi får betalt från slutanvändare – och vi får betalt från leverantörer. Men en CIO är intelligent och har flera källor. Det handlar om respekt. Och våra kunder, CIOerna, respekterar oss – annars skulle de inte köpa våra tjänster.

David Yockelsson pekar gärna på en undersökning som Meta Group genomfört bland kunder som använder både Gartner och Meta Groups tjänster. Enligt Yockelsson visade den tveklöst på att Meta Group ansågs vara det mest objektiva analysföretaget. Detta har man naturligtvis inte varit sen att påpeka i sin rek­lam och övrig marknadsföring.

Även om nedgången i IT-industrin märkts av även bland de stora analysföretagen är analyser utan tvekan fortfarande ”big business”. Under andra kvartalet i år, som avslutade den 30 juni, låg Meta Groups omsättning på 30,1 miljoner dollar, där research och rådgivning stod för 19,1 miljoner dollar och bara rapporterna omsatte 1, 4 miljoner dollar.

Gartners omsättning för samma period landar, enligt siffror från 31 juli, på hela 213 miljoner dollar, varav 118 miljoner dollar kom från research, 67 miljoner dollar kom från konsulttjänster och 25 miljoner dollar från konferenserna. Totalt är det en nedgång med 10 procent om man jämför med samma period förra året men det är fortfarande stora pengar. Enligt den tidigare refererade undersökningen i amerikanska CIO Magazine avsatte ett genomsnittligt amerikanskt företag runt 500 000 dollar årligen på analystjänster för två år sedan.

Hur mycket svenska företag pumpar in i analysfirmornas plånböcker är inte utrett. Men samtliga företag som CIO Sweden varit i kontakt med inför den här artikeln säger att de betalar bra för analysfirmornas tjänster.

Enligt Carina Swedemyr, informationschef på svenska Gartner, går det inte att på rak arm säga vad det kostar att abbonnera på företagets tjänster, avtalen skräddarsys från fall till fall. Rapporterna, som kan köpas på nätet, kan kosta allt från 1 000 till uppåt 50 000 kronor, beroende på vilket ämne de behandlar och hur långa de är.

Vad är det då man betalar för? Och var får analyshusen sina uppgifter ifrån?

Det sista en CIO har tid med när han läser en rapport eller får ett råd är att gräva ner sig i vilka metoder analysföretaget använder sig av för att komma fram till sina slutsatser. Men med tanke på att också analysfirmor bevisligen kan ha fel i sina slutsatser, kan det vara relevant att ta reda på vad som ligger bakom siffrorna som presenteras. Inte nog med att det är dyrt att köpa en tjänst från en analysfirma, ännu dyrare blir det om man följer ett felaktigt råd.

Ett problem är att analysfirmor väldigt ofta förklär sina rapporter till vetenskap. De kallar sina analytiker för forskare och svänger sig med ett vetenskapligt vokabulär för att inge respekt och förtroende. Men faktum är att det är omöjligt att vetenskapligt dra de slutsatser som analysfirmor gör när de förutspår framtiden. Det menar i varje fall Mike Conlon, CIO på universitetet i Florida och filosofie doktor i ”tillämpning av statistiska principer”.
– Det skulle vara omöjligt att ge någon statistisk eller vetenskaplig rättvisa åt det prognosmakande som analysfirmor sysslar med. Att förutse framtiden inom området teknik skulle behöva baseras på alltför många antaganden, säger han i en intervju i CIO Magazine.

När man pratar med representanter från analysfirmorna själva hävdar de emellertid att de inte påstår sig stå för någon vetenskaplig sanning. Och de erkänner att det är svårt att förutspå framtiden.
– Vi förutspår egentligen inte framtiden, men pratar vi med 1 000 slutanvändare så kan vi dra vissa slutsatser. Våra undersökningar är mer kvalitativa än kvantitativa och vi säger exempelvis aldrig något om att en viss marknad ska växa så och så mycket fram till år 2008, säger David Yockelsson på Meta Group.

Några som däremot inte hycklar med att de föruspår framtiden är analytikerna på Gartner. De drar sig heller inte för att säga hur mycket de tror att specifika marknader inom IT-området kommer växa under de närmaste åren.
– Visst, det är väldigt svårt att se in i framtiden. Men genom att använda rätt modeller och genom grundlig informationsinsamling är det möjligt att få fram en sannolikhet för hur olika marknader kommer att utvecklas de närmaste åren, säger Steve Prentice på Gartner.

Arbetssättet skiljer sig självklart mellan olika analytiker, men den typiske Gartneranalytikern har enligt Steve Prentice en rad trovärdiga källor att hämta information ifrån.
– Vi arbetar efter en väl definierad matematisk modell för att räkna ut framtida marknader. Vi ringer till leverantörer och frågar vad de förväntar sig, samlar in officiell information om företagen och pratar med slutanvändarna. Vi har en otrolig mängd källor och det går inte att säga att någon är viktigare än någon annan.

Efter insamlingsfasen diskuterar och mäter analytikerna sina uppgifter sinsemellan och finjusterar de resultat de når fram till.
– Det är en väldigt organisk process och varje ny information, om än så liten, kan förändra hela modellen, säger Steve Prentice.

Meta Groups metod skiljer sig en aning från Gartners. Här menar man nämligen att det finns en informationskälla som är överlägset viktigast – slutanvändarnas erfarenheter.
– Självklart har vi även en rad andra källor, som leverantörer och branschtidningar. Men vår huvudkälla är och kommer alltid vara slutanvändarna. Därför håller vi konstant kontakt med dem. Får vi höra att något inte funkar för tio slutanvändare, eller att någon fått ett billigt pris hos en leverantör – då är det viktig information för oss, säger David Yockelsson.
– Du har behovssidan på ena sidan, och produktionssidan på den andra – i våra studier lägger vi absolut störst vikt vid behovssidan. Andras erfarenheter är det folk verkligen vill ha från oss, fortsätter han.