(Ur CIO Sweden 7/2004)

För drygt ett år sedan skrällde det till rejält. Då publicerade amerikanska Harvard Business Review en artikel med titeln ”IT Doesn’t Matter” där grundtesen var att IT hade blivit ”commodity”, en stapelvara utan strategisk betydelse.

Artikeln rörde om rejält i IT-grytan och gav upphov till en hetsig debatt. Leverantörerna rasade, managementkonsulterna gladdes och vd:ar, med dåligt samvete över IT-frågan, drog en lättad suck. Och alla började svänga sig med det nya, fina ordet ”commodity”. För att hårdra det.

Sedan dess har Nicholas Carr, som skrev artikeln, utvecklat sin ursprungliga teori om att IT, i takt med teknikens standardisering och utbredning, kommer att göra att ”enskilda företag i mindre utsträckning kommer att kunna använda IT som ett vapen i konkurrensen ”.

Han har debatterat friskt med sina belackare i tidskrifter och paneldebatter och i maj 2004 kom hans bok ”Does IT Matter?”.
Amerikanska CIO Magazines chef­redaktör Abbie Lundberg har träffat den kontroversielle Nicholas Carr för att diskutera hans slutsatser, bland annat påståendet om att ”all IT är infrastruktur”.

CIO: De flesta skiljer mellan IT-teknik och de program som används, men det verkar inte du göra.

NICHOLAS CARR: Över tiden har det vi kallar infrastruktur utökats till att omfatta mycket mer hårdvara – allt från pc till stordatorer – och mer mjukvara, från ett vitt spektrum av nyttoprogram som har införlivats med operativsystemen till åtskilliga programpaket. Jag tror inte att det kommer att sluta där. Allt mer av IT-tekniken kommer att ses som ren infrastruktur. Och den andel av IT-tekniken som inte räknas till infrastrukturen blir allt mindre och den kommer bara att ha betydelse för ett fåtal företag som använder den för att skilja sig från mängden.

CIO: Om vi tänker oss all IT som ett cirkeldiagram, hur stor andel kommer då att räknas till infrastrukturen?

NC: Det flesta företag kan mycket väl se IT som 100 procent infrastruktur och basera IT-hanteringen på det. Det bästa är att se det som en del av infrastrukturen, och då syftar jag på standardiserad hårdvara och homogena program som ser likadana ut hos de flesta företag.

CIO: Jag håller med dig om att IT kommer att vara till störst nytta när infrastrukturen är standardiserad, ­säker, tillförlitlig och samverkar med allt annat utan att vi behöver märka det eller göra något. Men där vi skiljer oss åt är att jag tror att det kommer att uppstå nya möjligheter att använda IT som konkurrensmedel och nya IT-relaterade delar av verksamheten, när vi väl är där. Titta på sökalgoritmerna i Google, som utvecklades som en specialfunktion, att användas tillsammans med internet. De skulle ge företaget en extra fördel och den har det faktiskt lyckats behålla.

NC: Självklart kommer en liten andel ­företag att kunna använda specialutformad, hemlig teknik och patenterade algoritmer för att skaffa sig konkurrensfördelar. Om företagets verksamhet är att göra en sökmotor, där hela existensen bygger på dessa algoritmer, så visst, men på hur många företags verksamheter är Googles affärsmodell egentligen tillämpbar?

CIO: Men Amazon då? Det företaget säljer ju saker och har byggt upp en egen teknik ovanpå standardiserad öppen infrastruktur, vilket har hjälpt det att växa och utöka sin marknad.

NC: När en ny teknik dyker upp (som internet) kommer det fortfarande att uppstå nya företag som drar fördel av den. Därifrån kommer företag som Ebay, Amazon och Google. Men jag tycker att det intressanta i sammanhanget är hur få företag det ändå finns som Ebay, Amazon och Google.

CIO: När du berättar om företag för 20-30 år sedan i din bok, exempelvis American Airlines, American Hospital Supply och Reuters, så talar du egentligen om de bästa exemplen på företag som använde ny teknik för att skaffa sig fördelar på den tiden. Det fanns inte så många av dem heller.

NC: Om vi ser tillbaka tjugo år, eller till och med för tio år sedan, så kunde företagen använda IT för att särskilja sig i konkurrensen. Ur American Airlines synvinkel tog det extremt lång tid att ta fram Sabre-systemet och det var enormt dyrt. Men eftersom det var så komplicerat tog det lång tid för konkurrenterna att ta fram liknande system. Under den tiden hann American Airlines ta marknadsandelar och skaffa sig ett ekonomiskt övertag, tack vare de tekniska innovationer som införts. Men det jag vill påpeka är att det i takt med att IT blir mer standardiserat, billigare och vanligare, blir allt svårare för företagen att dra nytta av IT-tekniken som sådan som ett konkurrensmedel, eftersom det också blir allt lättare för konkurrenterna att skaffa sig samma teknik.
– Det är viktigt att skilja mellan vad som är, och vad som inte är, infrastruktur. Amazon idag skiljer sig inte från andra genom att använda internet. Skillnaden ligger i hur man byggt upp sina shoppingvagnar och hur man håller reda på vad kunderna köper – och allt annat som är inbyggt i företagets affärsmodell.
– Men självfallet har Amazon gjort många fantastiska saker med internetteknik. Det är verkligen ett företag som lyckats dra stor fördel av att vara en ”first mover”, liksom Ebay.

CIO: Men är det inte viktigt att företag som vill klara sig i konkurrensen anammar rätt teknik vid rätt tidpunkt?

NC: Visst, det är en viktig del, och det gäller många av de resurser som ska stötta företagets verksamhet. Men förmågan att bygga ut en resurs, oavsett om det är IT eller inte, innebär inte att den för den skull är strategiskt viktigt. Det är något du måste göra för att konkurrera, men det är viktigt att inte se tekniken i sig som en konkurrensfördel.

CIO: Finns det andra resurser som du skulle vilja peka på där själva resursen ger konkurrensfördelar?

NC: Det är mycket sällsynt. En av anlednin­garna till att jag skrev artikeln och boken är att jag ville understryka faran i att tro att konkurrensfördelar är något som kan knytas till en speciell resurs, snarare än till ett helt system av aktiviteter och resurser.

CIO: Det har varit känt i många år att nyttan av IT inte kommer sig av teknik för teknikens egen skull, utan genom vad du gör med den, det vill säga hur du använder tekniken för att optimera din affärsmodell och effektivisera dina processer. När du säger att konkurrensfördelarna försvinner, syftar du då enbart på hård- och mjukvara, eller även på sådant som verksamhetsprocesser och affärsmodeller som är knutna till IT?

NC: Jag talar även om sådant som ligger utom hård- och mjukvara. När företagens infrastruktur blir allt mer standardiserad genom vad vi kallar IT, även när det gäller verksamheten, så minskar värdet av tekniken som konkurrensmedel. Det bästa sättet att utföra olika processer sprider sig snabbt i en hel bransch. När alla snabbt kan anamma det nya sättet att utföra processerna så är det helt enkelt svårt för enskilda att skaffa sig fördelar.

CIO: Varför är det fortfarande så stor skillnad mellan olika företag? Varför misslyckas Kmart som är i samma bransch som Wal-Mart? Varför får man överlägsen service hos konfektionsföretaget LL Bean men inte hos konkurrenten Eddie Bauer?

NC: Det handlar inte bara om teknik. Wal-Mart har haft en grundfilosofi som skiljer sig från andra lågpriskedjor, när det gäller hur de placerat sina butiker och vilka varor de säljer.
– Och med detta sagt vill jag inte sticka under stol med att Wal-Mart helt klart lyc­kats dra nytta av IT på ett utomordentligt sätt och gör det än idag. Min ståndpunkt är inte att teknik aldrig kan ge några konkurrensfördelar. Jag menar bara att teknikens förmåga att skilja ett företag från ett annat har minskat över tiden, allt eftersom allt blivit mer standardiserat. Wal-Mart har inte börjat införa tekniken nu. Man startade för många år sedan, och då gav tekniken verkligen en fördel mot konkurrenterna. Speciellt när det gällde produktionskedjan. Då var tekniken ny, men över tiden skapas rutiner, olika affärsprocesser blir standard och även tekniken bakom dem. Och då blir det svårare att använda teknik för att skilja ut sig.

CIO: Jag kan ändå inte förstå hur det skulle ha varit lättare att skaffa sig fördelar med hjälp av teknik för 20-30 år sedan?

NC: Det var inte lätt. Men det var just det faktum att det var så svårt att ta fram och anpassa tekniken som gjorde att fördelarna man skaffade sig varade desto längre.
– Det viktiga är inte att man skaffar sig en fördel, utan hur länge man kan behålla den innan konkurrenterna gör samma sak. Just eftersom det var svårt att skapa innovativa IT-lösningar, kunde de företag som verkligen lyckades dra fördel av det länge.
– Det går fortfarande att skapa innovativa IT-lösningar, men frågan är hur snabbt konkurrenterna kan göra samma sak? Den tid det tar att kopiera en IT-lösning har krympt väsentligt och den blir allt kortare.

CIO: Hur fungerar det för företag som ­Amazon och Ebay. Den fördel de hade av att vara först finns alltså inte längre.

NC: Om företag kan använda sina IT-­lösningar för att visa upp de andra fördelar de har är det utmärkt. Men min mening är att det finns miljoner företag i världen och de måste fråga sig om Amazons eller Ebays affärsmodeller verkligen är de rätta för dem. Jag tror inte att det finns särskilt många företag som skulle kunna anamma Amazones eller Ebays afffärsmodeller.

CIO: Men företagen ska väl inte fråga sig vem de ska efterlikna, utan hur de kan skaffa sig ett övertag. Vad de ska satsa på? Hur de ska nyttja sina resurser, oavsett om det är arbetskraft eller teknik, på ett unikt och effektivt sätt som får företaget att gå bra.

NC: Visst, absolut. När det kommer till kritan handlar det nästan alltid om hur du nyttjar resurserna, i kombination med varandra.

CIO: Låt oss gå tillbaka till Google, där infrastrukturen måste vara stabil, pålitlig, billig och lätthanterlig. Men ändå har det sin egen teknik som gör företaget unikt.

NC: Det Google kan lära andra handlar om hanteringen av grundläggande IT-funktioner. Företaget använder vanliga program i hög utsträckning. En intressant sak var när man gick ut och sa att man inte tänkte uppgradera till Intels Titanium-processorer, de gamla systemen var tillräckligt bra. Företaget hade helt klart ett behov av processorkraft och avancerad IT, men valde ändå att behålla och på egen hand försöka förbättra de gamla och billigare system man redan hade. Det tillvägagångssättet kan andra företag lära något av, det faktum att Googles affärsidé bygger på ett antal sökalgoritmer är inte lika intressant för andra.

CIO: Självklart kommer den avgörande åtskiljaren, det som gör ett företag unikt, att variera mellan olika företag. Men vad gäller Googles taktik att hålla fast vid sina befintliga system är det inget annat än en effekt av lågkonjunkturen. Jag känner inte till någon CIO som inte har övervägt att konsolidera servrarna och gå över till Linux, där det är möjligt, eller att omförhandla kontrakten med leverantörerna. Det har pågått i tre år nu och det är rätt att göra så. Det är så man hanterar den delen av IT som hör till infrastrukturen.

NC: För de flesta företag är all IT infrastruktur idag. Du har rätt i att varje företag måste hitta det som gör det unikt och skiljer ut det från konkurrenterna. Men för flertalet kan jag lugnt säga att det inte kommer vara IT längre.

CIO: Så det finns ingen plats för innovativa IT-lösningar för enskilda företag längre?

NC: Jag tror att det kommer att skapas massor av innovativa IT-lösningar av företag. Men de kommer att ske på infrastrukturnivån och uppmuntras av leverantörer och tekniken kommer att vara öppen.
– Om vi ser på IT ur det enskilda företagets synvinkel så måste man fråga sig två saker. Den ena är hur mycket man vill spendera på att vara innovativ, jämfört med hur mycket man tjänar på att kopiera andra? Den andra frågan, och den är mycket viktig, är hur länge man kommer att behålla den fördel som innovationen ger innan lösningen kopierats av konkurrenter eller programföretag.
– Om företagen tittar på dessa frågeställningar och hittar ett sätt att minska den extra kostnad som vanligtvis följer med att skapa innovationer, och dessutom kan hindra konkurrenterna från att kopiera lösningen så är det fortfarande vettigt att ta fram egna, innovativa IT-lösningar. Men det finns inte många tillfällen när det är klokast att vara innovativ idag. För de flesta företag lönar det sig bättre att vara efterföljare än nyskapande.

CIO: De flesta CIOer jag talat med klagar bittert över att de måste lägga större delen av sin budget på att ”hålla skutan flytande”. De har väldigt lite kvar till nyskapande satsningar. När alla grundläggande IT-system blir billiga, pålitliga och säkra, kan man då inte ta tillfället i akt och satsa på att utveckla vad man egentligen kan göra med IT i stället för ”att få det att fungera”?

NC: Vad man egentligen kan göra är en stor fråga. Vanligtvis är sådana frågor grunden i hur ett företags verksamhet sköts. Det verkar som en lite för stor fråga för IT-avdelningen.

CIO: Det verkar inte som att du ser någon framtid alls för CIOerna.

NC: Många av de mest framgångsrika CIOerna idag är de som helt eller delvis accepterat att IT är en bruksvara och i stället fokuserar på hur företaget kan tjäna på det genom att minska kostnaden för systemen samtidigt som tillförlitligheten ökar.

CIO: Ska CIOn ingå i företagsledningen?

NC: Jag tror inte att CIOn alltid måste ha en ledande ställning. Hos många företag är det förmodligen inte nödvändigt. Det kan vara vettigare att han eller hon rapporterar till ekonomi- eller verksamhetschefen. En del av den hype som omgav CIOn, speciellt under internetboomen, var att han eller hon skulle vara den pådrivande kraften bakom företagets IT-strategi. CIOn blev den näst viktigaste strategiska tjänsten efter vd. Jag tror inte att det var en fördel för alla CIOer. Det skapade enorma förväntningar på IT-tekniken som IT-avdelningarna inte kunnat uppfylla på det strategiska planet.

CIO: Ekonomichefen, som hanterar ”commodityresursen” pengar, är en viktig person i de flesta organisationer. Så även om teknikens primära uppgift inte är att ge konkurrensfördelar, är det inte en så viktig resurs att den behöver plats i ledningen?

NC: Hos en del företag är det så, hos andra inte. Skillnaden mellan CIOns och ekonomichefens roller är att allt företaget gör i slutänden handlar om ekonomi.

CIO: Slutligen, hur besvarar du själv frågan om IT har någon betydelse, som du ställer i titeln till din bok?

NC: Det har en enorm betydelse, eftersom det är en grundläggande del av all företagsverksamhet idag. Det går inte att driva ett företag utan IT. Men är det strategiskt viktigt? Kommer det att särskilja ett företag från konkurrenterna? Svaret lutar mer och mer åt nej och det är ofruktbart idag att tro att IT kommer att fungera på det sättet och att investera i IT med sådana förhoppningar.

CIO: Låt oss enas om att vara oense i den frågan.