4. Sätt affärsperspektivet främst

Vad är viktigast: teknik- eller affärsfokus i styrgruppen? Drivkrafterna till att starta ett IT-projekt är förstås ­affärsmässiga, vilket borde avspegla sig på styrgruppsmötena. Men Jonas Görnebrands erfarenhet är ändå att mer intresse brukar ägnas åt politik och teknik. Affärsperspektivet är dock det som ger bäst resultat.
– De bästa styrgruppsmötena jag har deltagit i startade med marknads- och försäljningssiffror. Utvecklingsavdelningen satt intresserad och lyssnade och ställde initierade frågor.
Det som ofta saknas är något så basalt som någon form av ROI-kalkyl.
– Organisationer kan lägga ned flera tusen timmar i tekniska undersökningar och planering av ett projekt. Men knappt någon tid alls för att för att berätta varför en speciell produkt ska utvecklas, säger Jonas Görnebrand.

Skälet till att tekniken tar överhanden kan vara att styrgruppen består av tekniker. Men paradoxalt nog kan just bristen på teknikkompetens leda till samma sak. Om majoriteten av medlemmarna inte vet vad de har beställt så överlåter de diskussionen till andra som verkar veta vad de pratar om. De glömmer då att de själva representerar verksamheten och affären – anledningen till att projektet finns.

I större företag är styrgruppsmedlemmarna ofta styrgruppsproffs, de har lärt sig vad som är viktigt och vilka teknikfrågor som bör ställas. De vet också att det handlar om att koncentrera sig på de affärsrelaterade konsekvenserna för företaget, snarare än på tekniska detaljer. I mindre företag, där man saknar rutin på IT-projekt, är det sunt att ta hjälp med att bena upp strukturfrågorna, eller att ha med ett tekniskt språkrör på mötena.