Det kanske vanligaste misstaget företag gör är att anta att en bra applikation per automatik kommer att fungera bra på mobilen. Men så är inte fallet menar Johan Jacobs på Gartner som säger att det alltid är nödvändigt att anpassa innehållet till mobila enheter, annars riskerar användarupplevelsen att bli negativ.

Men när det kommer till den mobila tekniken handlar det inte bara om att undvika fallgroparna, utan också om att utnyttja de fördelar som mobiliteten för med sig. Därför ringar Gartner in fyra områden som företag bör ha koll på innan man börjar med sin mobila strategi:

Efterfrågan: Vad kunderna vill ha och behöver och vad som finns på marknaden idag.

Tillgång till resurser: Då det kommer till mobilitet är innovation en stor konkurrensfördel och organisationer måste skapa applikationer som sticker ut. Vilka partners och resurser behövs för det?

Kontroll: Vem äger strategin och hur ska den hanteras?

Risker: Vilka risker finns då man väljer att satsa på mobilitet. Hur påverkas dessa risker av den strategi man sätter upp?

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning