För att möta de nya säkerhetsutmaningar som molnet, den ökade mobiliteten och BYOD innebär investerar nu allt fler företag och organisationer i molnbaserade säkerhetstjänster.

Genom att köpa molnbaserade säkerhetslösningar hoppas företagen kunna öka flexibiliteten och möta kraven från mobila medarbetare. Man hoppas också få ner driftkostnader och underlätta för kunder.

Den starkaste tillväxten på marknaden för säkerhetsmjukvara kommer vi att se i Sverige, Schweiz, Storbritannien, Österrike och Frankrike, länder där man kommit långt med frågor som rör identitets-hantering och liknande.

Enligt IDCs Kevin Bailey har den ekonomiska krisen, med åtstramningar och nedskärningar som följd, lett till att cyberbrottsligheten frodats. Detta har i sin tur föranlett CIO:er till att uppmärksamma de skador som intrång kan orsaka företag, både ekonomiskt och varumärkes-mässigt. Allt fler CIO:er har därför insett nödvändigheten av avancerad säkerhetsmjukvara som en strategisk komponent i it-infrastrukturen.