Min kollega Robert Lagerström har åkt till USA och jag har fått äran att vikariera för honom som författare av det här nyhetsbrevet under tiden han är borta. Mitt namn är Pia Närman och liksom tidigare skribenter av det här nyhetsbrevet är även jag doktorand på KTH och forskar inom Enterprise Architecture.

Till skillnad från de flesta av mina kollegor, vars arbeten är inriktade mot att analysera kvalitet på applikationer och IT-struktur, är min forskning inriktad mot organisationsarkitektur, och till skillnad från en särskild kollega som tidigare skrivit här så heter jag Pia och inte Per.

Organisationsarkitektur, skrev jag. Vad är det? För mig innebär det hur man organiserar människor och arbetsuppgifter för att nå uppsatta mål. Att IT ska stödja verksamheten är ett mantra som redan de gamla grekerna mässade, men ändå tycks det vara så svårt att få in verksamhetsperspektivet i EA. Vi pratar om det, men har i sanningens namn inga riktiga verktyg för att kunna beskriva verksamheten på ett strukturerat sätt som gör att den kan kopplas ihop med IT-arkitekturen på ett värdeskapande sätt. Det är detta jag jobbar med.

Nu har ni börjat lära känna mig, och det skulle vara roligt att lära känna er också. Vänligen hör av er om jag framöver skriver något ni finner upprörande, genialiskt, eller om jag helt tråkar ut er.

Njut av sommaren!