Med den enorma tillväxt av information som fångas upp genom sociala medier och interna företagssystem letar många sektorer efter sätt att utnyttja Big Data.

Informaitonen kan ge kunskap om kunders köpvanor och hjälpa till att rädda liv inom sjukvårdssektorn. Det gör att Big Data helt enkelt är för viktigt för att ignorera.

Det är därför föga förvånande att flera studier visar att Big Data ligger högt upp på chefernas prioriteringslista för 2012 och 2013.

Men innan man bestämmer hur man ska angripa informationsflödet finns det några viktiga saker som man bör ha koll på:

1. Hur ser data ut?

Data kommer i tre format- strukturerad, semi-strukturerad och ostrukturerad. Strukturerad data är organiserad på ett sätt som både datorer och människor kan läsa. Semi-strukturerad data, exempelvis XML, mejl och EDI saknar en formell struktur men separerar ändå semantiska element. Slutligen finns ostrukturerad data som är exempelvis bilder, ljud och video som inte är del av en databas.

Den största utmaningen är att låsa upp data så att du kan få tillgång till dem, lagra dem och använda dig av dem. Att ha tillgång till informationen i rå-format gör att den kan analyseras medan den streamas i realtid i ett analyssystem.

Den här processen fungerar ganska bra för strukturerad data men när man arbetar med ostrukturerad information behövs avancerade algoritmer och kraftfulla motorer för att processa den inkommande informationen.

2. Hur fångar man upp data?

Du har tillgång till ett oändligt antal data-källor och det finns oändligt med information om olika saker. Men i slutänden handlar det om att bestämma vilken kombination av data du behöver samla in.

En av de data-källor som oftast diskuteras när företag vill ha insikt i sina kunders beteende är sociala medier. Facebook, Twitter och andra stora sociala media-sajter erbjuder tillgång till vissa typer av data genom API.

En annan viktiga data-källa springer ur positioneringstekniken. I och med att RFID-teknik, infraröd och trådlös teknik, blir mindre och billigare, kommer företag att få bättre tillgång till information om vart anställda och kunder befinner sig.

Organsiationer kan fånga upp den här informationen och kombinera den med strukturerad och ostrukturerarad data, fysiskt och i molnet. Men för att det ska löna sig måste man veta hur man ska avända informationen på rätt sätt.

3. Vilken användning kan olika typer av organisationer ha av Big Data?

Inom de flesta sektorer finns idag tillräckligt med information för att det ska vara värt att ta ett initiativ rörande Big Data.
För många organisationer är den stora utmaningen att snabbt implementera rätt plattform för att kunna fånga upp och extrahera data från olika affärsapplikationer och göra den tillgänglig för data-analys.

Marknadsföring
Dagens pr-företag och interna marknadsavdelningar kan använda Big Data för att skaffa sig fler fördelar gentemot konkurrenterna och  mäta effektiviteten av sina marknadsföringskampanjer.

När konsumenter diskuterar varumärken på sociala medier kan det vara en övermäktig uppgift att spåra twitter-inlägg och användarrecensioner över hela webben. Men eftersom många sociala webbplatser erbjuder möjligheten att hämta data, kan organisationer få tillgång till stora mängder information som kan användas för att få insikt om kunderna och göra realtidsanalyser.

Detaljhandel
Det finns många datakällor som detaljhandeln kan använda sig av. Många av dem har att göra med konsumenternas surfande och de känslor ett varumärke väcker. Som nämnts ovan kan data extraheras från sociala medier, från Google och från webb-server loggar med hjälp av API. Dessutom ägnar sig många återförsäljare ät att fånga upp information om kunderna i sina butiker. Det kan handla om att spåra fysiska kundvagnar eller använda kundernas belöningskort för att bevaka kundernas shoppingmönster.

Vård och omsorg
Sjukvården kan utnyttja information som finns lagrad i elektroniska patientjournalsystem. Dessutom blir det alltmer populärt att användand bärbar medicinsk utrustning och mobila applikationer inom sjukvården. Både enheter och appar genererar ett kontinuerligt flöde av data som hälso-och sjukvården förbereder sig på att fånga upp och använda för att förbättra vården.

Logisitikbranschen
För den globala logistikbranschen, som jobbar mycket med supply chain och kontroll av varor, kommer Big Data i form av GPS-teknik, EDI-meddelanden från leverantörer, pallar och lådor med varor, mobila enheter med kunddata, interna ERP-system och sociala medier. All information som samlas in kan ge viktiga insikter som, om de används på rätt sätt, kan bidra till att stödja verksamheten.

Bank och finans
För banker och finansinstitut är den stora uppgiften att minska bedrägerier, upptäcka penningtvätt och se till att de mönster som vanligtvis finns gömda i Big Data förs upp till ytan.

4. Hur mäter man ROI då det kommer till Big Data-initiativ?

Vissa leverantörer kommer att hävda omedelbar ROI på Big Data men du måste hålla huvudet kallt och identifiera vilken typ av information de har tillgång till och vilket värde den har för din organisation.

De flesta ROI-scenarier bygger på en kostnadsanalys som ställs mot en intäktsplan. Men när det handlar om Big Data finns flera aspekter som är svåra att mäta.
Eftersom syftet med att studera Big Data är att upptäcka potentiella förändringar i affärsprocesser är det svårt att förutsäga värdet på det som eventuellt kan upptäckas.

Men det finns några tumregler du bör hålla i minnet:

Kostnaden för Big Data kommer med stor sannolikhet inte att öka i takt med att datavolymen ökar, eftersom Big Data-teknik tenderar att vara mycket skalbar.
Data kommer i olika format (strukturerad, semi-strukturerad och ostrukturerad) och växer hela tiden men implementering och underhåll av plattformar som stödjer Hadoop gör det mycket mer kostnadseffektivt än traditionella databashanteringssystem. Det beror på att de nyare lösningarna kan köras på hårdvara som använder öppen källkod.

Liksom alla nya trender omges Big Data av en hajp. Många organisationer har länge använt sig av stora data warehouses för att göra dataanalyser och fatta beslut baserade kunskap.

I dag kan vi använda oss av Big Data och få tillgång till information som tidigare fanns lagrad hos ett enskilt företag. Vi kan dessutom hantera och lagra de stora datamängderna i molnet till en kostnad som bara är en bråkdel.

Att göra det mesta möjliga av Big Data är en viktig uppgift för alla organisationer och nu gäller det bara att ta reda på vad din organisation kan utnyttja informationen till och vilket som ska bli ert första steg.

Av: Reda Chouffani/ IDG News