- På ett företag som Alecta är it extremt viktigt, säger Mikael K Larsson som menar att it är en grundförutsättning för att ett pensionsbolag ska fungera.

Han berättar att de flesta av de projekt som Alectas it-avdelning kommer att jobba med under hösten är långsiktiga. Ett sådant projekt är att förbättra interaktionen med kunden.

- Under det här året har vi tagit fram en ny kundservice-strategi som beskriver vilken kundservice Alecta ska tillhandahålla för våra kunder i framtiden. Med den som bas ska vi nu ta fram en digital kanalstrategi och fortsätta den digitalisering som vi redan påbörjat.

- Vi vill också fortsätta att rationalisera vår egen verksamhet genom att tillhandahålla olika typer av self-servicetjänster. Det här är ett stort arbete som kommer att ta flera år.

Men det kanske viktigaste utmaningen för Alecta denna höst är förberedelserna för den kommande ITP-upphandlingen som äger runt var femte år.

På uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK förvaltar Alecta den förmånsbestämda delen av den sk ITP-planen. Alecta är också förvalsalternativ och valbart bolag inom den premiebestämda delen. Alecta har även uppdraget att hantera hela sjukförsäkringsaffären inom ITP-planen. Utöver det så är Alecta valbart alternativ för privatanställda arbetare inom Avtalspension SAF-LO, inom pensionsavtalet PA03 samt pensionsavtalet PA-KFS.

Parterna Svenskt Näringsliv och PTK gör en upphandling vart femte år och det är den upphandlingen som kommer att äga rum i höst.

- Det blir jättespännande. Idag är vi ett så kallat ”förvalsbolag”, vi har i knappt 70 procent av i den premiebestämda delen av ITP. Därför är den här upphandlingen extremt viktig för oss och där kan vi behöva göra förändringar, säger Mikael K Larsson.

Liksom banker, finansinstitut och försäkringsbolag styrs pensionsbolagen av strikta regler. Att hela tiden se till att dessa efterlevs och öka it-säkerheten är därför en viktig del av Mikael K Larssons arbete.

- Just nu tittar vi på om vi ska tillhöra regelverket Solvency 2, eller om vi ska utgå från ett annat regelverk som heter Tjänstepensionsdirektivet. Oavsett vilket alternativ det blir innebär det större fokus på rapportering till olika myndigheter. Det handlar om ganska omfattande insatser som krävs för att vi ska klara att leva upp till de här reglerna.

Som CIO på ett pensionsbolag måste man alltid fokusera på säkerheten, hänga med i förändringar och vara alert på de nya hot som hela tiden uppstår.

- Nu är det till exempel väldigt lätt för en enskild individ att lagra information i molnet. Det kan man egentligen göra utan att ha någon större kontroll över vad det är man lagrar. Därför måste vi hitta sätt att informera folk och diskutera vilka risker de tar, säger Mikael K Larsson.

Under de senaste åren har Alectas it-avdelning jobbat mycket med att komma närmare de affärsdrivande verksamheterna och det här är ett arbete som man kommer att fortsätta under hösten.

- Vi kommer att fokusera ännu mer på vårt arbetssätt, hur vi styr och hur vi samverkar med affärsverksamheten inom bolaget, säger Mikael K Larsson.

Inom Alecta jobbar man mycket med ett värderingsstyrt ledarskap som bygger på ett antal kärnvärden. Att se till att företaget har rätt kompetens och att medarbetarna har goda kunskaper om Alectas kärnverksamhet är något man hela tiden jobbar med, särskilt på it-avdelningen.

- Just nu satsar vi bland annat på att bygga på kompentensen om hur man kommunicerar med kunder, sådant som är mer marknadsorienterad kompetens.

- Här kommer vi att jobba mycket tätare med vår kommunikationsavdelning för att verkligen förstå vilka behoven är. Vi deltar också i externa seminarium för att öka förståelsen på vad som efterfrågas, berättar Mikael K Larsson.