För en vecka sedan satt jag i klostermiljö där det erbjöds stundom väldigt bra diskussioner kring arkitektur.

Jag uppskattade speciellt att, även om arkitekturen som sådan hade en given plats i diskussionen, det var ett relativt sett ganska stort fokus på andra frågor, exempelvis hur passar egentligen EA in i ett mer generellt strategiarbete, och hur kommunicerar man det till olika intressenter. Viktiga och för mig speciellt intressanta frågor, de ligger i utkanten av mitt kunskapsområde och utmanar mig betydligt mer än exempelvis diskussioner och jämförelser av olika metoder och ramverk.

En annan övning vi gjorde relaterade till Alexander Osterwalder och var i princip exakt samma som rapporteras av i en av nyheterna nedan. Givet hur långt vi hann får man ha all respekt för den tid Nick lagt ner och delar med sig av i sitt blogginlägg. Jag hoppas att denna generositet bland skribenter fortsätter så jag får en möjlighet att dela med mig av det jag tycker är intressant. Jag hoppas ni också finner det läsvärt och inte glömmer att också söka er till lämpliga forum för att diskutera era åsikter.