En intern blogg är ett intressant verktyg där it-avdelningen kan bjuda in till diskussion och samarbete – och lyfta fram sina medarbetare.
Här är fem anledningar till att jobba med en intern it-blogg:

  •  På bloggen kan man lyfta fram de kunskaper och den kompetens som finns hos medarbetarna på it-avdelningen.
  • Ni skapar ett sökbart arkiv av kunskap, som finns kvar även efter att medarbetare slutat.
  • Öppnar upp för dialog och samarbete. En del medarbetare är kanske mer trygga i att säga vad de tycker på nätet, snarare än ansikte mot ansikte.
  • Kan skapa fler kontakter mellan avdelningarna. Bloggen kan hålla personalen uppdaterad om information som är viktig, men inte så viktig att ni vill hålla ett extra personalmöte.
  • Tydligt ansvar. När ni har bloggat om något finns det dokumenterat och ingen kan slå ifrån sig ansvaret.

En intern blogg passar inte alla organisationer. I vissa fall kan en wiki passa bättre, om kommunikationen i organisationen redan flyter på bra.

Tänk också på att skapa tydliga riktlinjer ifall ni drar igång en blogg. Vem får posta, vad får man posta - och vad händer om man bryter mot reglerna?

IDG NEWS