Många bolag i resebranschen sitter på gamla system och står inför ett vägval - uppgradera eller byt ut. Och i så fall till vad?
Den brittiske IT-akademikern Jim Norton har gjort en studie om detta vägval på uppdrag av leverantören Amadeus.

Jim Nortons rekommendation är att man väljer en open source-lösning, skriver ITnews.

Han ser två huvudsakliga fördelar med open source jämfört med licensprodukter, såväl installerade som molntjänster:

1) En mer innovativ miljö där man drar nytta av en internationell community och dess resurser och utvecklingsarbete.

2) Den yngre generationens utvecklare föredrar ofta open source-verktyg.
- Skickliga och motiverade medarbetare som vuxit upp med internet vill inte jobba med stängda, gammelmodiga system, säger Jim Norton till ITnews.

Läs hela rapporten på Amadeus sajt.