Att leda i förändring kräver stora öron och liten – men tydlig – mun. Och man måste komma ihåg att alla tar till sig förändring olika snabbt. Det säger Per Lundquist, CIO på uthyrningsbolaget Cramo.

Ledaren har ett oerhört stort ansvar i ett förändringsarbete, menar han. Utan ledare ingen förändring.
– En förändring börjar alltid med att man skapar ett förtroende. Man måste också synka sina värderingar. Ligger värdegrunderna för långt från varandra är det svårt att gå åt samma håll, säger Per Lundquist.

Det arbetet görs bäst på plats. Därför befinner sig Per Lundquist ofta på resande fot.
– Som ledare måste du ta dig ut dit där förändringen ska ske. Det tycker jag är huvuduppgiften.

I fjol tillbringade Per Lundquist mycket tid i Tyskland, där han drev ett förändringsprojekt som gick ut på att slå samman Cramos verksamhet med ett tyskt företag man förvärvat. Per Lundquist har en bakgrund på japanska Toyota och har stor erfarenhet av att driva förändringar i olika kulturer. Men kulturskillnader kan även bygga på annat än nationalitet. I det tyska projektet hade han väntat sig att utmaningen skulle vara skillnaderna mellan Tyskland och Sverige.
– Men jag hade fel. Den stora förändringen för den tyska ledningen var att gå från att vara en familjeägd verksamhet till att bli ett börsnoterat bolag, berättar han.

Det viktigaste för ett lyckat förändringsarbete är att nå konsensus, anser forskaren Margareta Oudhuis. Det håller Per Lundquist med om.
– Delaktighet och förståelse för strategin måste finnas där. Man måste också förstå vilka som är ”showstoppers” och ”early adopters”.

Vad ska man göra med så kallade showstoppers?
– Kan du vända dem är de världens bästa ambassadörer. Går inte det måste man flytta på dem eller säga upp dem. Det är drastiskt, men om förändringen är livsviktig för
företaget får inte några enstaka personer stoppa den.

Har du sagt upp showstoppers?
– Nej, det har jag inte behövt göra. Lägger man tid på att förstå varför en person är negativt inställd så brukar man kunna få den så pass medgörlig att det inte skapar friktion.

Personer som driver förändring brukar själva ligga långt framme i processen mentalt. Men de måste ta hänsyn till att andra kanske inte alltid hänger med i samma takt. Därför är det viktigt att vara lagom tålmodig, menar Per Lundqvist.
– Man behöver pusha på. Man behöver ha en stor portion ödmjukhet och beslutsamhet, men också respekt eftersom det handlar om att få människor med sig.

Det är också viktigt att kommunicera tydligt. Och att kontinuerligt stämma av att alla är med – man ska inte ta något för givet.
– Jag har begått misstag och trott att alla varit med på båten. Ett råd jag fick av en mentor var att jag drivs av förändring och får energi av det. Men det betyder inte att andra funkar likadant. Det är väldigt individuellt hur snabbt människor förstår och accepterar en förändring.

Vad har hänt när du gått för fort fram?
– Då har projektet gått i stå, vi har fastnat. Ofta beror det på att de som deltar i förändringen inte förstår målet. Det kan ta tid att hitta vad som är fel. Vi har fått backa tillbaka och starta om på nytt med att tydliggöra strategin och målet. Om inte jag som ledare är tillräckligt tydlig med målet kan jag aldrig lyckas.

Vad blir du frustrerad av?
– När personer inte vågar se eller försöker förstå fördelarna i stort eller möjligheterna. När man är sluten och förändringsobenägen. Inte vill se en sak från ett annat perspektiv. Och när personen inte försöker se sig själv utifrån, kliva ur sin roll och diskutera vad som bör göras.

Vad är roligast med att leda förändring?
– Man utvecklar både andra människor och sig själv. Man skapar förhoppningsvis en vinnande verksamhet. Man lär sig saker hela tiden, och det drivs jag av – och av nyfikenhet.

Fem förändringstips från Cramos Per Lundqvist

1. Säg vad du gör, och gör vad du säger att du ska göra. Det är enkelt och det skapar förtroende.

2. Var på plats så mycket som möjligt.

3. Upprepa målet och vägen dit. Säkerställ flera gånger under projektets gång att alla har förstått.

4- Man behöver tycka att jobbet är intressant, och man behöver vara en energispruta som driver på.

5. Underskatta inte de kulturella aspekterna om du jobbar internationellt.