- Att planera för sin efterträdare är något många glömmer. Men det är viktigt för att organisationen ska bli långsiktigt framgångsrik. Om man identifierar och utvecklar framtida ledare blir det inte kris om chefen försvinner, säger John Reed, chef på det amerikanska bemanningsföretaget Robert Half Technologies som står bakom undersökningen.

Av de 1.400 CIO:er som tillfrågades hade bara 20 procent koll på vem som skulle kunna efterträda dem om de exempelvis blev sjuka en period, eller sa upp sig från uppdraget. 79 procent uppgav sig inte veta och 1 procent var osäkra.

När man väljer efterträdare bör man inte ta för givet att det ska vara CIO:ns högra hand, råder John Reed. Det kan finnas andra i IT-organisationen som har goda ledaregenskaper.

- Leta efter personer som har stark teknisk begåvning och ledarskapskvaliteter, oavsett vilken titel personen i fråga har idag.

När man hittat rätt person bör denne inkluderas i strategiska diskussioner. Det är också bra att låta efterträdaren prova på CIO-rollen en period, exempelvis under CIO:ns semester.

IDG NEWS