Indiens outsourcing-sektor klättrar i värdekedjan och tar över allt mer avancerade uppgifter. Omsättningen växer i rask takt: 2012 var tillväxten för it-sektorn 15 procent. 2020 väntas hela outsourcingsektorn, där både it och bpo ingår, ha dubblerats från dagens nivå och omsätta 200 miljarder dollar enligt den indiska branschorganisationen Nasscom.

- Globalt är marknaden för it och bpo värd 1,6 triljon dollar. Vi har 100 miljarder så det finns utrymme för oss att växa. Dessutom har lönerna i Kina ökat tre gånger mer än i Indien de senaste åren, säger N Krishna Kumar, vice ordförande för Nasscom.

De indiska it-jättarna växer dels geografiskt, genom att de bygger upp verksamhet närmare de marknader de jobbar mot. Dels växer de genom att satsa på högaktuella områden som mobilt, molnet och stordata.

Kan den här utvecklingen betyda att enklare it-jobb tas hem från Indien?
- Ja, det är möjligt att det blir så, säger N Krishna Kumar.

IDG NEWS