I dagens uppkopplade värld spelar alla spel. Ibland är spelandet uppenbart, som när tonåringar tillbringar timme efter timme i World of Warcraft eller i veckans storsäljare på Steam. Samtidigt kanske föräldrarna odlar spannmål i Farmville, eller tickar in hyra i Cityville. Men det kompetitiva spelandet tar också mindre uppenbara former som i sociala nätverk: folk uppdaterar status på Facebook, räknar hur många som gillar och kommenterar, eller räknar vänner eller följare på Twitter.

Vid en första anblick kanske allt detta spelande ter sig ovidkommande för it-avdelningen och för CIO:n. Men tittar man närmare ser man att mekismerna som vägleder och betygssätter Farmville-spelaren kan användas till mycket mer än att hålla reda på virtuella bondgårdar. Inbyggda i din egen mjukvara kan de hjälpa till att motivera anställda, hålla kunderna lojala – och inte minst ge massor av data som du kan analysera och förhoppningsvis förbättra verksamheten.

Det finns bestämda saker som kännetecknar ett spel. Det ska finnas mål för spelarna, och det ska finnas regler för hur man når de målen. Och det kanske viktigaste av allt är att spelet måste ha feedbackmekanismer så att spelarna vet hur det går för dem. När man tillämpar de här mekanismerna på aktiviteter i arbetslivet talar man om ”spelifiering”, ”gamification” på engelska.
– Med spelifiering belönar du det be­teende som du vill se hos användarna, säger Tom Richardson på revisionsjätten Deloitte.

De flesta företag, och säkert även ditt, är konstruerade för att verksamheten ska rulla på så effektivt som möjligt. Engagemanget hos anställda och kunder är en aspekt de flesta jobbar väldigt lite med. Med spelifiering kan man råda bot på den bristen genom att använda metoder från online-spel för att motivera och vägleda människor i affärsmiljö. Det säger före detta CIO:n Michael Hugos, som skrivit boken ”Enterprise Gaming” i ämnet.

Michael Hugos upptäckte spelifieringens potential (även om det inte kallades så på den tiden) när han var CIO på Network Services, ett företag som namnet till trots jobbade med att distribuera pappmuggar till kafé- och restaurangkedjor. Jättekedjan Starbucks brukade alltid beställa röda julmuggar i december till sina tusentals kafeer. Varje år beställde man lite för många. Så ett år utmanade de Network Services: var det möjligt att få ner antalet överblivna muggar med 50 procent? Och nästa år med ytter­ligare 50 procent?

Hugos tänkte först ta in en konsult för uppgiften, men det upptäckte han skulle kosta skjortan. Konsulten skulle dessutom knappast hinna klart i tid. December närmade sig! Så istället öppnade han upp alla lagerdata för alla regionchefer, och gav dem incitament att lösa problemet tillsammans: de som hade för många muggar fick skicka dem dit de behövdes. Och det året hade Starbucks bara 2 procent överblivna julmuggar – en halvering från förra årets 4 procent.

Vid första anblicken kan det se meningslöst ut, ur chefens synvinkel, att bygga in spelkontroller i företagsprogram som de anställda redan använder. De får ju redan betalt för att använda dem, liksom. Men pengar är inte det enda sättet att motivera människor, och inte alltid det effektivaste.

Tom Richardson på Deloitte förklarar hur spelifiering kan göra skillnad till och med i fullt kapabla företagssystem. Tänk bara på hur kul en hockeymatch skulle vara om ingen räknade vare sig mål, minuter eller någon annan statistik. Spelifiering kan göra rutinuppgifter mer njutbara för inte bara de egna anställda utan även för kunderna, som därigenom blir mer benägna att komma tillbaka. På Deloitte har man ett system med ”badges”, märken, för att motivera internutbildning. (Om du inte spelat datorspel de senaste tio åren: tänk simborgarmärket i hundra varianter, och ju fler man tar desto bättre.)
– Människan vill vara något större än sig själv, säger Michael Hugos.
– De drivkrafterna kan du dra nytta av. Spelstrukturen är ett naturligt sätt att göra det. Människan tycker om att spela. Det är helt enkelt så vi är skapta, säger han.

Spelelement i företagsmjukvara kan ta flera olika former. Du kan till exempel införa ett system med nivåer eller förloppsindikatorer där spelarna kan avancera genom att fullfölja en serie enskilda uppgifter. Eller så kan de få märken för uppgifter de klarat av. Företaget kan sätta upp en ”highscore-tavla” eller till och med sätta upp direkt kommunikation mellan olika användare för att främja tävlan och konkurrens i spelet. Företaget kan införa en virtuell valuta, som kan lösas in mot priser eller till och med mot pengar.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning

Fakta

Att låna spelens belöningsmekanismer till mjukvara och arbetsprocesser kan vara ett sätt att motivera personalen. Här är tre tips för dig som vill prova.

1. Ha ett ”Storyboard”. Det kanske viktigaste av allt är storyboard-planeringen, där man bestämmer vad i användarnas beteende man vill belöna. Lite som när man planerar en film bör ditt företag dra upp en ”handling” som användarna ska följa. Ni måste tänka ut ”uppdrag” åt användarna och olika vägar genom handlingen. Här tänker man inte på teknik, utan på upplevelsen man vill skapa.

2. Involvera HR. Ett bra ställe att börja tänka på spelifiering är på hr-funktionen. På hr har man troligen viss kompetens i att hantera anställdas beteenden och kanske redan har användbara system på plats. Glöm därför inte bort att involvera hr tidigt i processen.

3. Involvera linjecheferna. En annan grupp du ska involvera är linjecheferna. Det är de som vet mest om hur kunder och anställda interagerar med företagets system. De vet hur man kan motivera användarna och de är förmodligen bra på att bedöma om det går att fuska i de tävlingar man tänkt sig.Ofta får man nämligen bara en chans, så om man klantar till det på första försöket kommer folk att vara väldigt skeptiska när man försöker igen.